Fetma inte alltid farligt

HÄLSA

Hård bantning kan förkorta livet

Överviktiga med hjärtproblem får ofta rådet att banta. Men en viktminskning kan vara direkt farlig.

Det framgår av en avhandling vid Lunds Universitet.

Foto: inte farligt i sig Fetma ökar inte risken för hjärtinfarkt - ensamt. I kombination med rökning, diabetes typ 2 och högt blodtryck blir fetman däremot en riskfaktor.

Doktoranden Linn Kennedy har studerat 12 000 hjärtinfarktpatienter från Malmöregionen. I den jämförs utvecklingen av patienternas vikt och allmänna hälsa.

Resultatet av studien blev oväntad. De personer som gick ner i vikt hade en sämre överlevnad, medan de som redan var överviktiga och gick upp mer i vikt inte mådde sämre av det.

Läkarnas rekommendationer att överviktiga infarktpatienter bör gå ner i vikt går alltså stick i stäv med resultatet i avhandlingen.

Ska äta sunt och motionera

– Detta är den fösta studien inom området. Tyvärr tyder den på att läkarvetenskapen kan ha förkortat livet på en del infarktpatienter genom att förmå dem att banta, säger Linn Kennedys handledare Ronnie Willenheimer i ett pressmeddelande.

Överviktiga infarktpatienter bör istället koncentrera sig på att äta sunt och motionera och inte bry sig om vad vågen säger.

Ronnie Willenheimer anser också att en infarktpatient som oförklarligt börjar gå ner i vikt inte ska glädjas alltför mycket över detta. Det kan vara ett tecken på att patienten är sjukare än vad man trott, säger han.

Kombinationen farlig

I en annan avhandling om fetma, också den från Lunds universitet, studeras fetman som risk för hjärtinfakt och död. I studien framgår det att fetman är en stor riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar – om den kombineras med andra riskfaktorer som diabetes typ 2, högt blodtryck, höga blodfetter och rökning.

– I min studie var det 16 procent av de feta som inte hade kombinationen av de riskfaktorer som påverkar hjärt- och kärlsjukdomar. Hos dem var inte heller risken för hjärtinfarkt förhöjd, säger Susanna Calling.

Stress viktig orsak

Samtidigt visar hennes studie att fetma, när andra riskfaktorer räknats bort, ökar risken betydligt för hjärtinfarkt bland ensamstående män i arbetaryrken samt för egenföretagare.

– Jag skulle kunna tänka mig att stress är en viktig orsak till att det är en ökad risk för infarkt i den här gruppen. Som lågavlönad eller egenföretagare oroar man sig mer för hur man ska få ekonomin att gå ihop, vilket är ett stressmoment. Ensamstående har generellt sämre matvanor och ett sämre socialt skyddsnät som också påverkan hälsan, säger Susanna Calling.

Störst risk för rökare

Men den uteslutande största riskgruppen för att drabbas av infarkt är överviktiga rökare.

— Läkare borde i första hand fokusera på att försöka få sina patienter att sluta röka än att gå ner i vikt. Fetman i sig är ju inte farlig om man för övrigt har sunda vanor och motionerar regelbundet, säger Susanna Calling.

Läs mer:

Mary Örnborg