Iréne, 52: ”Jag kom av mig den här månaden”

Iréne Hultmark, 52, har kommit av sig i fastan av personliga skäl.

- Det har varit svårare att hålla dieten. Så det var inga större förbättringar sedan förra gången, säger hon.