Så mycket miljögifter får du i dig

Livsmedelsverket: "Vi måste ju äta något"

Vi varnas för fet Östersjöfisk.

Men vi får i oss mer miljögifter från kött, mjölk och ägg.

Det visar Livsmedelsverkets egna rapporter, som de talar tyst om.

I nästa års budget har Landbygdsdepartementet anslagit en miljon kronor extra för information om att inte äta fet Östersjöfisk oftare än två eller tre gånger om året.

Men Livsmedelsverkets egna rapporter visar att vi får i oss betydligt mer miljögifter från kött, mjölk och ägg.

För små barn står miljögifterna dioxiner och PCB från all slags fisk, alltså inte enbart fet Östersjöfisk, för en tredjedel av intaget.

Resten kommer från andra livsmedel.

– Det handlar om halterna, säger Emma Halldin-Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

– Vi äter ju oerhört mycket mer kött, mjölk och ägg.

Men borde vi inte få veta att vi får i oss mer miljögifter från annan mat?

– Vi måste ju äta något.

”Ta det på större allvar”

Enligt beräkningar från organisationen ’’Ren Åker Ren Mat’’ är intaget av dioxiner och PCB fem gånger högre från andra livsmedel än från fet Östersjöfisk om man tar i beräkning att vi äter ungefär 50 gånger mer strömming – med lägre halter miljögifter – än lax.

– Jag tycker att man borde ta det här på större allvar från Livsmedelsverkets sida, säger Lena Jarlöv från ’’Ren Åker Ren Mat’’.

Är det slamspridningen som gör att halterna miljögifter är så höga i jordbruksprodukter?

– Nej, det kan man inte säga, det finns många olika orsaker.

– Men vi behöver ju inte i onödan lägga ut gifter på åkrarna, det är en väldigt enkel åtgärd för att komma till rätta med en del av problemen, säger Lena Jarlöv.

Avdunstar i luften

En helt ny rapport från Världshälsoorganisationen visar att avloppsslammet som sprids på vissa åkrar även avdunstar i luften och sedan faller ner på andra jordar som alltså får ta emot de ämnen som vi inte vill ha i våra vattendrag.

Slammet innehåller också andra ämnen än dioxiner och PCB som exempelvis läkemedelsrester, sjukhusavfall, tungmetaller och giftiga kemikalier.

Publisert:

LÄS VIDARE