Visa din ilska på jobbet

– Eller riskera hjärtinfarkt

Knyter du också näven i fickan? Gör inte det.

Den som håller sin ilska inom sig på jobbet löper dubbelt så stor risk att dö av en hjärtinfarkt än den som visar sin irritation öppet.

Det visar en svensk studie.

Tala ut! Berätta när du känner dig besviken, arg eller åsidosatt på jobbet. För ditt hjärtas skull.

En studie från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet visar att män som inte ger uttryck för sin ilska på jobbet löper dubbelt så stor risk att drabbas – eller till och med dö – av en hjärtinfarkt än de som vädrar sin frustration.

Tydligt samband

Nu är det alltså bevisat, som många länge misstänkt. Det är rent hälsovådligt att inte kunna visa hur irriterad man är.

2755 arbetande män deltog i studien som pågick mellan 1992 och 2003. När studien avslutades hade 47 av männen antingen drabbats av en hjärtinfarkt eller dött av hjärtsjukdom.

När forskarna tagit hänsyn till andra faktorer som skulle kunna påverka, såsom socioekonomisk status och ålder, kunde de se ett tydligt samband mellan benägenheten att dölja sin jobbilska och risken att drabbas av hjärtsjukdom.

”Låt inte konflikten passera”

De män som uppgav att de ofta lät saker passera utan att säga något, eller gick iväg när de kände sig orättvist behandlade av kollegor eller chefer i stället för att ta en konflikt, löpte två gånger högre risk att drabbas av allvarliga hjärtproblem än de som var bättre på att ta konfrontationer.

– De som svarade att de brukade ta ut ilskan på sina närmaste eller få fysiska symtom som huvudvärk eller ont i magen på grund av att de kände sig felaktigt behandlade på jobbet löpte också högre risk, säger Constanze Leineweber som är huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln.

Constanze Leineweber kan inte säkert svara på vad som är den mest hälsosamma strategin att ta till på jobbet, men säger att hon åtminstone vet vad som inte utgör en bra taktik.

– Man ska inte bara låta det passera. Det är alltid bättre att ta konflikten och försöka att hitta en konstruktiv lösning.

Publisert: