Publicerad:
Uppdaterad:

Allt fler kvinnor dör i hiv

Av: Helena Zachariasson

Publicerad:
Uppdaterad:

Hiv har blivit den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor mellan 15 och 49 år, enligt FN:s program mot hiv och aids.

Foto: colourbox

Allt fler kvinnor dör i hiv/aids och en av orsakerna till det är att upp till 70 procent av kvinnor i världen har någon gång blivit tvingade till oskyddat sex, skriver BBC. Kvinnor har gått om männen i smittostatistiken i flera länder i världen.

I vissa afrikanska länder är 60 procent av de som lever med hiv kvinnor och i södra Afrika löper unga kvinnor tre gånger så hög risk att bli smittade av hiv än unga män.

Inga offer

FN:s program Unaids har under en pågående konferens i New York, lanserat en femårsplan som ska arbeta för att kvinnor ska prioriteras i hiv-frågor. Framförallt ska man fokusera på att kvinnors rättigheter ska kunna garanteras och att våld mot kvinnor inte ska accepteras.

– Kvinnor och flickor är inte offer, de är den drivande kraften för social förändring, sa programmets chef Michel Sidibe, under konferensen.

Publicerad:
Publicerad: