Hunden gör dig friskare som gammal

HÄLSA

Funderar du på att skaffa en vovve som sällskap? En fyrbent kompis kan också göra att du får fler vänner.

Hundpromenader bidrar till ett mer hälsosamt åldrande, enligt en japansk studie.

Att vara hundägare, speciellt på äldre dagar, kan stärka dina relationer till andra människor. Det är slutsatsen från en japansk studie som funnit att hundpromenader hjälper oss att skapa nya bekantskaper och vänner.

I studien har en frisk 68-årig hundägare i Tokyo följts med fyra uppföljningar var sjätte månad. Omfattningen och styrkan på kvinnans sociala nätverk har mätts under tiden. De bekantskaper som kvinnan etablerade tillsammans med hunden växte nästan fyrfaldigt under testperioden, medan hennes övriga nätverk inte visade någon förändring.

Ger dig vänner

”Hundpromenader stärker, och stimulerar tillkomsten av nya medlemmar till, mellanmänskliga relationer inom samhället – och dessa nätverk expanderar snabbare än andra personliga nätverk”, skriver Hisao Osada en av de ansvariga för studien.

– Tokyostudien visar på hundens stora betydelse för människan, vilket tagit lång tid för oss i Sverige att förstå och bedriva forskning på, säger Barbro Beck-Friis professor i geriatrik och veterinärmedicine hedersdoktor i ett pressmeddelande från Manimalis.

Önskar mer forskning

– Det dröjer inte många minuter innan man får kontakt med någon person när man är ute och går med en hund, säger Barbro Beck-Friis som vill se mer svensk forskning inom området.

– Det är en värdefull brygga i kontakten med andra människor. Hunden blir en katalysator som öppnar dörrar.