Stressigt liv kan utlösa eksem

1 av 3 | Foto: Sol-Britt Lonne-Rahm är hudläkare.
HÄLSA

Det finns ett samband mellan stress och allergi. Det visar en studie som gjorts vid Centrum för allergiforskning vid Karolinska institutet i Solna.

Resultatet innebär att man i framtiden kan ta fram finare instrument för att behandla patienter med allergi.

Just nu pågår flera projekt vid Centrum för allergiforskning där sambandet mellan stress och astma, eksem och hösnuva undersöks. Forskarna har bland annat gjort en studie där de tittat på kopplingen mellan atopiskt eksem och kroppens utsöndring av stresshormonet kortisol hos 25 barn mellan 6 och 14 år.

Låg kortisolutsöndring

Forskarna har funnit att barn med atopiskt eksem utsöndrar betydligt lägre doser kortisol när de utsätts för stress, jämfört med friska barn.

Det är först när en person med låga halter kortisol utsätts för inflammatorisk stress, i form av till exempel en infektion, som dosen inte räcker för att förhindra att en inflammation bryter ut. Därmed ökar risken för en allergisk reaktion. Den allergiska reaktionen kan även utlösas av psykisk eller fysisk stress.

- Vi har kommit fram till att olika individer ligger olika högt i sin kortisolutsöndring. En del ligger alltid lågt medan andra alltid ligger högt. Men det spelar vanligtvis inte så stor roll. Det regleras av känsligheten hos de celler som tar emot kortisolsignalerna, säger Pontus Stierna, professor och överläkare vid öron-, näsa och halskliniken på Huddinge universitetssjukhus, och en av forskarna bakom studien.

Dålig stressaxel

Det är den så kallade stressaxeln som styr kortisolhalten i kroppen. Stressaxeln utgörs av hypotalamus, hypofysen och binjuren. Det är de som anpassar dosen av kortisol utifrån kroppens behov. När stressaxeln inte fungerar ökar risken att drabbas av atopiskt eksem.

-Alla individer med eksem har inte en dåligt inställd stressaxel. Men för dem som har det kan den nya kunskapen leda till att vi i framtiden kan förutsäga hur allvarligt sjukdomsförloppet kan bli, säger Pontus Stierna.

På så sätt har läkare och patienter i framtiden en möjlighet att ligga några steg före sjukdomen.

Men det kommer förmodligen att dröja ytterligare 10 till 15 år innan de nya upptäckterna kommer till praktisk användning på landets vårdcentraler.

Vad är atopiska eksem?

Anna Thorsell