Diabetiker behöver vikthjälp

HÄLSA

Det är lättare sagt än gjort för en överviktig diabetiker att banta på egen hand. Sjukvården måste bli bättre på att stötta psykiskt.

Särskilt kvinnliga diabetiker har det jobbigt, enligt avhandlingen av doktorand Irene Svenningsson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Nio av tio personer som får en nydiagnos av diabetes har viktproblem. Övervikt är aldrig bra och är extra ohälsosam för diabetiker.

– Vi är för dåliga på att se till överviktiga diabetikers hela behov. Intervjuer med vårdpersonal har visat att det finns inga tydliga strategier, säger Irene Svenningsson.

Många har ångest

Diabetiker har berättat hur viktigt det är med ett individuellt bemötandet och att man känner ett känslomässigt stöd när det gäller att ta upp kampen mot sin övervikt.

– Sjukvården måste bli bättre på att identifiera tecken på ångest och depression, som kan blockera försöken att gå ner i vikt. Det räcker inte att ge de sedvanliga råden om livsstilsförändringar och så – mår patienten inte psykiskt bra så orkar han eller hon ändå inte med att ta i tu med sina problem.

Omkring en av tre kvinnor och en av fem män med övervikt har symptom på depression och ångest.

– Det blir en stigmatisering, man känner skuld och skam över att vara fet. Man mår inte gott i själen och har då inte energi att genomföra förändringarna.

Mindre av läkemedel

Framför allt kvinnor bär på mycket skuldkänslor, och de anklagar ofta sig själva för att ha orsakat sin sjukdom. Även män kan drabbas av depression för att de väger för mycket, men inte i lika hög grad som kvinnorna. Och för kvinnor kan ju övervikt rent generellt vara en känslig sak, förklarar Svenningsson.

– Det västerländska idealet – skönhet är ofta hopkopplad med att vara smärt och smal.

Nu handlar det emellertid inte om utseendet när det gäller att gå ner i vikt för en diabetiker. Det behövs av medicinska skäl.

– Klarar man av att gå ner i vikt blir ofta diabetesläget bättre och man behöver mindre av läkemedel, säger Irene Svenningsson.

TT