Värkpiller vanliga i självmordslarm

Publicerad:

Receptfria tabletter med paracetamol, som Alvedon och Panodil, används ofta

Vanliga läkemedel med paracetamol.
Vanliga läkemedel med paracetamol.

Receptfria värktabletter används ofta vid självmordsförsök. Larmsamtalen om förgiftningar har fördubblats på tio år.

– Det är förskräckligt, säger Gunilla Wahlén, vars lillasyster tog sitt liv med tabletter.

Förgiftning av läkemedel är den vanligaste självmordsorsaken bland kvinnor, och för män näst vanligast, enligt Socialstyrelsens statistik över dödsfall.

Receptfria värktabletter som innehåller paracetamol, exempelvis Alvedon och Panodil, används ofta vid självmordsförsök. Inte minst bland unga, som har svårt att få tag på receptbelagda läkemedel.

Antalet samtal till Giftinformationscentralen som gäller överdoseringar av paracetamol har fördubblats de senaste tio åren. Av de samtal som kommer in hamnar ämnet i topp. I fjol registrerades 1 171 samtal som gällde självmordsförsök med paracetamol.

Sedan den 1 november 2009 har tabletterna kunnat köpas fritt i vanliga butiker. Innan dess fanns de endast på Apotek där utbildad personal finns till hands.

Dödlig dos

Gunilla Wahlén är förbundsordförande i anhörigföreningen Spes. Både hennes far och lillasyster begick självmord i början av 1980-talet. Hennes syster, som blev 23 år, använde sig av tabletter. Gunilla Wahlén är övertygad om att antalet självmordsförsök skulle minska om paracetamol slutade säljas i vanliga butiker, och om åldersgränsen på 18 år efterlevdes bättre.

– Det är helt förskräckligt. I dag kan du på ett köpcentrum få tag på en dödlig dos inom en halvtimme om du är i en situation där du mår jättedåligt, säger hon till TT.

Det krävs recept för större förpackningar, och det är inte tillåtet att sälja fler än en åt gången till en och samma person. Men när Apoteket hade monopol var det svårare att snabbt få tag på många tabletter, anser Gunilla Wahlén.

– Tillgängligheten motverkar allt som har med självmordsprevention att göra, och det är naivt och nonchalant, framför allt mot unga.

Svår statistik

Det är svårt att få fram statistik kring dödsfall och förgiftningar där receptfria tabletter är huvudorsaken. Rättsmedicinalverket, där de flesta självmordsfall utreds, kan inte bidra med konkreta siffror. Det tar ofta flera dagar innan en person som överdoserat paracetamol dör. Och då har ämnet hunnit lämna kroppen.

Inte ens Socialstyrelsen, som samlar in statistik kring dödsfall och självmordsförsök, har några säkra siffror. Läkemedelsverket, som nu utreder vilka konsekvenser den fria förskrivningen kan ha fått, har hittills inte sett några tecken på att dödsfallen har ökat.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm noterade dock att självmordsförsöken med receptfria läkemedel bland unga ökade under 2010, året efter den fria försäljningen infördes.

– Då såg vi en rätt så tydlig, markant ökning, säger Mari Kampf Westerberg, enhetschef på akutmottagningen i Stockholm.

Hon har inga uppgifter för 2011 ännu.

Enligt Britta Alin Åkerman, som forskar kring självmord vid Karolinska institutet, är ungdomar mer impulsiva än äldre människor, och genomför oftare ogenomtänkta självmordsförsök.

– Jag har personligen agerat innan detta genomfördes och tagit upp risken med den fria försäljningen. Men det hjälpte inte, säger hon till TT.

Över tusen självmordssamtal

Giftinformationscentralen registrerade 1 171 samtal som gällde självmordsförsök – så kallad avsiktlig självdestruktiv handling – med paracetamol under 2011.

Antalet samtal som gäller misstänkta överdoseringar med paracetamol har fördubblats de senaste tio åren. Sedan försäljningen av receptfria värktabletter avreglerades i november 2009 har samtalen som handlar om självmordsförsök med läkemedlet ökat.

2010 vårdades 39 kvinnor och 12 män i slutenvård efter självmordsförsök med paracetamol, enligt Socialstyrelsens siffror.

Socialstyrelsen har inga säkra siffror som gäller dödsfall och självmordsförsök med just paracetamol. Men för kvinnor är förgiftningar den vanligaste självmordsorsaken. För män den näst vanliga.

Enligt Läkemedelsverket har det hittills inte gått att se att en ökning i antalet självmord och självmordsförsök har skett sedan den fria förskrivningen av värktabletter genomfördes. Myndigheten utreder för närvarande eventuella konsekvenser av reformen.

Källor: Giftinformationscentralen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket.

Kan ge allvarliga leverskador

För stort intag av paracetamol kan ge allvarliga leverskador och i värsta fall leda till döden.

Paracetamol, som används mot värk, säljs receptfritt i Sverige och finns i bland annat i Alvedon och Panodil.

Dödsfall efter för stort intag av paracetamol beror oftast på att levern slås ut.

Levern kan gradvis återfå sin funktion för de personer som överdoserat och överlevt. Men vid allvarliga förgiftningar kan levern ha blivit så förstörd att transplantation krävs.

Vid för stort intag av paracetamol märks normalt inga symptom på leverskada förrän efter minst ett dygn. Symptom kan innefatta illamående, magsmärtor och gula ögonvitor.

Behandling med motgift kan vara avgörande för utgången av förgiftningen. Motgiftet måste ges inom 8–10 timmar efter överdosering för att ha full effekt.

Källa: Giftinformationscentralen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Filip Norman/TT

Publicerad: