Prisskillnader på p-piller ökar

avCaroline Hougner

Vissa får dem gratis. Andra måste betala över tusen kronor.

Orättvisan är fortfarande stor när det gäller p-piller till unga kvinnor. Nu riskerar rabatten dessutom urholkas ytterligare.

Foto: mikael wallerstedt
"Alla preventivmetoder borde subventioneras för de unga. Det handlar om en jämförelsevis liten kostnad, men med många hälsoekonomiska vinster."

I somras beslutade läkemedelsbolaget bakom storsäljaren Cerazette att minipillren inte längre skulle ingå i högkostnadsskyddet. Det innebär att de kan sätta vilket pris de vill på de populära pillren.

I landsting där kvinnorna får sina p-piller gratis spelar det ingen större roll.

Övriga får dock räkna med att betala mer eller byta p-piller menar Bo Claesson på Sveriges Kommuner och landsting.

– Vi vill försöka tvinga tillbaka företagen i förmånssystemet och hoppas på en överenskommelse om att landstingen bara subventionerar de preventivmedel som ingår i högkostnadsskyddet, säger han till tidningen Läkemedelsvärlden.

På så sätt kan landstingen vara med på påverka priset på de piller de ska rabattera.

Varnar för följderna

Nackdelen är att p-piller oftast används av unga friska kvinnor som sällan köper så mycket medicin att de kommer upp i högkostnadsskyddet och kan ta del av rabatten. Dessutom begränsas valfriheten till de skydd som landstingen väljer ska ingå i högkostnadsskyddet. P-piller som inte ingår blir både dyrare och utan rabatt.

I dagsläget finns ett 50-tal preventivmedel i Sverige. Av dem ingår knappt 20 i högkostnadsskyddet.

Något många läkare är kritiska till.

– Alla preventivmetoder borde subventioneras för de unga. Det handlar om en jämförelsevis liten kostnad, men med många hälsoekonomiska vinster, säger professor Kristina Gemzell-Danielsson till tidningen Läkemedelsvärlden.

Hon är aktiv i Läkarförbundets familjeplaneringsgrupp och varnar för följderna av att låsa in preventivmedel i förmånssystemet.

Högsta aborttalen i Norden

Sverige har redan har de högsta aborttalen i Norden. För att minska antalet oönskade graviditeter lämnades ett förslag på åtgärder till regeringen redan 2009. Utöver bättre rådgivning, fler ungdomsmottagningar och bättre sex- och samlevnadsundervisning i skolorna fanns ett förslag om generell subvention av alla hormonella preventivmedel i samtliga landsting. Enligt det ska kvinnor upp till 25 år aldrig behöva betala mer än 200Så mycket måste unga kvinnor betala för preventivmedel kronor per år.

Två år har nu gått. Det enda som hänt är att skillnaderna ökar.

Så mycket kostar preventivmedlen

Stockholm: 60 kr för ett års förskrivning av p-piller, p- stav, hormonspiral, p-ring eller p-plåster. 30 kr för 3 månaders förskrivning av p-piller och p-spruta. Akut preventivmedel gratis. T o m 22 år

Uppsala: 100 kr per år. T o m 19 år

Sörmland: Kvinnan betalar själv första 3-månadersreceptet. Därefter 100 kr per år. T o m 21 år

Östergötland: 25 kr för 3 månaders förbrukning. 100 kr för 1 års förbrukning. 300 kr för implantat som varar över 1 och upp till 3 års tid. T o m 19 år

Jönköping: Kvinnan betalar själv första 3-månadersreceptet. Därefter: 40 kr för 3 månaders förbrukning 80 kr för 6 månaders förbrukning 130 kr för 12 månaders förbrukning. T o m 20 år

Kronoberg: Kvinnan betalar första 3-månadersreceptet. Därefter 170 kr/år. T o m 19 år

Kalmar: 120 kr för en hel årsförbrukning. Vid deluttag 10 kr/mån. Gäller samtliga hormonella preventivmedel. T o m 20 år

Blekinge: Gratis. T o m 19 år

Skåne: Gratis. T o m 20 år

Halland: 40 kr för 3 månader, 80 kr för 6 månader, 150 kr för 1 års förbrukning. T o m 19 år

Västra Götaland: 25 kronor per kvartal. T o m 19 år

Värmland: 50 procent av egenavgiften, endast preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen. T o m 20 år

Örebro: 170 kronor per år. Alternativt max engångskostnaden vid långtidsverkande. Subventionerar alla preventivmedel. T o m 20 år

Västmanland: 25 kronor per kvartal. T o m 24 år

Dalarna: 100 kronor per år. T o m 19 år

Gävleborg: 100 kronor per år. T o m 20 år

Västernorrland: Subvention 70 procent på p-piller förskrivna på recept vid varje expedieringstillfälle. T o m 23 år

Jämtland: Kvinnorna betalar 50 procent. T o m 24 år

Västerbotten: Ingen subvention

Norrbotten: 50 procent per recept subventioneras. T o m 21 år

Gotland: Maxkostnad per år är 300 kronor. T o m 19 år

Research:Caroline Hougner, Emma Fagerberg

ARTIKELN HANDLAR OM