Halten av miljögift hos unga minskar

Hälsa

Positiva besked av ny stor undersökning

Halterna av miljögifterna PCB och DDT har minskat de senaste tio åren bland unga män, visar en ny studie.

Höga halter av gifterna kan ge hormonstörningar, fetma och astma.

– Det här är väldigt otäcka ämnen, säger professor Bo Jönsson.

Lunds universitet har genomfört studien på uppdrag av Naturvårdsverket. Under tio års tid har man tagit blod- och urinprov på en grupp unga män för att se hur halterna av miljögifter har ändrats. Och trenden har varit positiv.

– Vi har sett att flera olika miljögifter som finns i oss människor har minskat under de här tio åren.

– När det gäller de så kallade gamla miljögifterna, DDT–metaboliten DDE och PCB, så ser vi att de har minskat väldigt mycket under den här perioden, säger Bo Jönsson, professor i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, som har lett studien.

Stor minskning

Mest har halten av DDT minskat, den är nu en fjärdedel av vad den var för tio år sedan. Halten av PCB har minskat till en tredjedel.

I studien har man också tittat på en nyare typ av miljögifter, så kallade ftalater som används som mjukgörare i plast och kosmetika.

– Där ser vi en ännu större minskning, ändå ner till en femtedel, säger Bo Jönsson.

Medveten industri

En orsak till de låga halterna PCB och DDT är att ämnena sedan cirka 30 år tillbaka är förbjudna och inte längre används inom industri och jordbruk.

– Att de är på den låga nivån som de är nu har man inte observerat tidigare, säger Bo Jönsson.

– Ftalaterna har också använts länge, men PCB och DDT finns kvar i kroppen under lång tid och halveras i kroppen vart femte år. Ftalaterna får vi i oss och kissar ut inom en eller två dagar. Men ftalaterna utsätts vi ständigt för eftersom vi har fullt av dem i vår livsmiljö.

En orsak till att ftalaterna också minskat är att bland annat kosmetikaindustrin minskat på användandet av ftalater och ersatt dem med andra ämnen. I vissa fall har man bytt ut en gammal beprövad ftalat mot en ny ftalat vars effekter vi ännu inte känner till, enligt Bo Jönsson.

Trots att vi bör vara uppmärksamma på nya kemikalier som vi inte vet riskerna kring menar Bo Jönsson att det är positivt att PCB och DDT minskat under den observerade tioårsperioden.

– Det här är väldigt otäcka ämnen. De har hormonstörande effekter och hormoner reglerar det mesta i vår kropp. Därför kan de här ämnena vara förknippade med en rad sjukdomar som astma, diabetes, fetma och störningar i fortplantningen, säger Bo Jönsson.

Liv Sander

ANNONS EXTERN LÄNK

Gör en hälsokontroll och få koll på hur din kropp mår - välj ditt test här.

Werlabs

Publisert:

Aftonbladet

/

Hälsa