Hämta kraft från ädla hårdingar

Stenarna fascinerar och anses ha helande egenskaper

Ädelstenar har i alla tider fascinerat människan och lika länge har hon smyckat sig med dem.

Men det är inte enbart skönheten hos stenarna som attraherat.

Ädelstenar sägs också kunna ge hälsa och välgång och skydda mot allehanda olyckor.

Ädelstenar har alltid förknippats med hälsa och välmående i någon bemärkelse. Amuletter och talismaner smyckades med ädelstenar för att bringa hälsa och skydda mot olyckor, den äldsta kända kristallamuletten är 20 000 år gammal.

De första kristalljuvelerna, gjorda av bland annat ametist, granat, jade, lapis lazuli och smaragd, var talismaner som ansågs ha enorm kraft. Över hela världen finns en rik folktradition som berättar om talismanernas kraft och konstnärligheten var stor. Med hjälp av ädelstenar skrämde man bort onda andar och bekämpade sjukdomar.

I Kina och bland mayaindianerna var jaden extra värdefull, den ansågs avgifta kroppen och lindra förlossningar. Röda stenar som exempelvis rubinen ansågs vara bra mot blodsjukdomar och hudutslag medan gröna stenar botade ögonsjukdomar.

Även i dag använder vi talismaner

Utan att tänka på det använder vi talismaner även i dag. Vigselringen är en sådan. Vi smyckar också våra klockor, armband, halsband, broscher, hårprydnader och örhängen med ädelstenar av olika slag och även om vi inte medvetet "laddar" dem med kraft är det förvånansvärt många människor som känner sig mer kraftfulla, självsäkra och välmående när de bär sina talismaner.

- Ädelstenar har en enorm dragningskraft på människor, säger Karin Carlander, guldsmed på "Guldsmederna" i Norrtälje.

Till henne kommer människor som vill köpa juveler för att de är vackra, för healing eller för att de har någon anknytning till just den stenen. Men sällan kan de sätta fingret på varför de väljer just en speciell sten, det är instinkten som talar.

Otvetydigt är att skönheten hos dem speglar sig i bäraren och sprider självförtroende och säkerhet. Att stenen är sprungen av naturen tror Karin också är betydelsefullt.

- Att bära en sten är precis som att gå vid havet. Det ger lugn och välmående, säger hon.

Turkos

Var en helig sten i bland annat Egypten liksom hos indianer och tibetaner. Turkos sägs absorbera negativ energi och kan ändra färg om bäraren är sjuk. Den är en lyckosten och sägs också ge skydd och mod. Den används i magik för att attrahera välstånd, kärlek och äktenskaplig lycka. Som gåva anses den ge mottagaren lycka och rikedom. Turkos är en allmänt helande sten som sägs stärka ögon, ta ner feber och lindra huvudvärk.

Safir

Sägs dra till sig kärlek samt öka troheten och känslorna mellan par. Sägs också stärka ögonen, ta ner feber och stoppa näsblod. Blå stenar anses bra för halsen.

Diamant

Ädelstenarnas ädelsten. Den anses renande och sägs förlösa bland annat psykologiskt betingade sexuella problem. Anses också hjälpa mot bristande fertilitet. Diamanten är en trohetssten, en skyddssten och en sten för frid. Den används för att öka den fysiska styrkan och ge mod och självkänsla. Den anses också ge god sömn och hindra mardrömmar.

Smaragd

Är en symbol för liv, förnyelse och rikedom. Den anses också dra till sig kärlek, lindra ögonspänningar och balansera hjärtat vid relationsproblem.

Rubin

Anses dra till sig rikedom. Man kan bära den som skydd mot fiender och negativitet, samt för att stärka kroppens immunförsvar. Rubin sägs stimulera blodcirkulationen och ge extra energi och värme. Anses också kunna ta bort fruktan och nedstämdhet och stärka självförtroendet.

Pärla

Är ingen ädelsten, men har stor symbolisk betydelse. Den symboliserar månen och känslor samt anses ge skydd, god hälsa, fysisk styrka och stärka fertiliteten. Den sägs också balansera känslolivet.

Månsten

Anses vara en mycket kvinnlig sten som drar till sig kärlek och hjälper till vid problem i relationer. Den sägs hjälpa både män och kvinnor att öppna sig för sin kvinnliga sida. Under kudden ger den god sömn. Den är också en skyddssten vid resor.

Ametist

Ametisten sägs hjälpa mot sömnproblem och mardrömmar. Den är en skyddssten vid resor. Och vid utbyte mellan älskande par stärks banden dem emellan. Ametisten sägs också förbättra minnet, öka den mentala förmågan och lindra huvudvärk.

Hematit

Hematiten har blivit mycket populär de senaste åren. Den anses vara grundande och ge en känsla av trygghet, stärka självkänslan samt dra sjukdomar ur kroppen.

Källor: Kristallrummets häfte om stenar och mineraler (utgången)

Kristallrummet: Om magiska stenar

Irene Ahlberg

Publisert: