Småkryp trivs på brittiska sjukhus

HÄLSA

Råttor, loppor, fluglarver, getingar och kackerlackor. Dessa och andra småkryp trivs på brittiska sjukhus – vissa till och med i operationssalarna.

Råttor på BB-avdelningen. Getingar på avdelningen för tidigt födda barn. Möss i behållare för sterilt material. Resultatet i en rapport om skadedjursbeståndet på brittiska sjukhus är nedslående.

Sjukvården har tvingats rycka ut och kontrollera ohyra av olika slag vid över 20 000 tillfällen de senaste två åren, enligt siffror som den konservativa oppositionen i Storbritannien tagit fram.

Nästan alla har haft problem
Näst intill alla av de 127 vårdinrättningar som deltagit i undersökningen har haft problem med skadedjur under den senaste tvåårsperioden. Vissa rapporterar om så många som 800 tillfällen av ohyreangrepp. Värst var det på Englands fjärde största sjukhus, Nottinghams universitetssjukhus, med över 1 000 angrepp.

De flesta hade påträffat de oönskade djuren i icke-kliniska delar på vårdinrättningarna, men 20 tillfrågade hade haft problem på vårdavdelningar, inklusive spädbarnsavdelningar och operationssalar.

80 procent av de svarande hade problem med myror, 66 procent med råttor och 77 procent med möss.

Konservativa Tories varnar för smittspridning genom småkrypen. Men hälsodepartementet slår ifrån sig kritiken och menar att det inte finns bevis för att insekter sprider infektioner på sjukhus. Renlighet är en topprioritering i brittisk hälsovård, heter det.

TT