Hur viktig är lyckan?

Inre hälsa

Visst är det kul att vara lycklig, men är det verkligen så viktigt?

Jajamen, visar ny forskning! Positiva känslor som glädje och tacksamhet påverkar dig nämligen på mängder av sätt som inte bara kan göra ­livet ­roligare utan också friskare, kreativare, socialare och till och med längre!

                           Text: Linnea Molander

Boktips! •”The Happiness Advantage” av Shawn Achor •”Positivity” av Barbara Fredrickson •”Lyckligare” av Tal Ben-Shahar

Det tog lång tid ­innan psykologer började ­intressera sig för positiva känslor, varför vi har dem och hur de uppstår. Länge ­trodde man att deras enda funktion var att markera frånvaron av hot och faror, men de senaste 20 åren har välbefinnandeforskningen visat att de gör mer än så.

Positiva känslor hjälper oss bland annat att hantera motgångar, hitta nya lösningar och bygga starka ­relationer till andra människor. Den nya forskningen visar därmed att lycka inte alls är en destination att komma fram till ­utan snarare ett färdmedel för att nå andra mål, som framgång på jobbet, en stark ­kärleksrelation och fysisk hälsa.

Vi kastade oss över lycko­forskningen och tog reda på vad som egentligen händer när du mår bra – och vad du kan göra för att bli lyckligare!

Så reagerar du på lyckokänslor

1. BLIR HEJARE PÅ ATT LÖSA PROBLEM

Barbara Fredrickson är en av världens främsta forskare på positiva känslor och hon sammanfattar en del av sin forskning i en modell som kallas broaden and build. Den förklarar hur positiva känslor påverkar hjärnan genom att bredda vår tankerepertoar så att vi får tillgång till nya tankar och ger oss förmågan att se fler och större möjligheter.

Negativa känslor fungerar på motsatt sätt genom att rikta fokus mot de problem som gjort oss upprörda, men ironiskt nog är vi betydligt bättre rustade för att lösa problemen när vi är i ett positivt känslotillstånd. Känslor som optimism, glädje och lycka tar bort skygglapparna och hjälper oss att se saker ur större perspektiv och få en bild av helheten, vilket banar väg för kreativitet.

2. KAN LÄTTARE HANTERA STRESS

Positiva känslor påverkar dig inte bara emotionellt och psykologiskt utan också fysiskt genom att stärka förmågan att återhämta dig från stress.

I en studie utsattes försökspersoner för stress genom att bli ombedda att utan förberedelse hålla ett kort tal vilket höjde deras puls, andningsfrekvens och blodtryck. Där­efter fick de se ett filmklipp som gjorde dem glada, ledsna, lugna, arga, rädda eller neutrala. När deras fysiska värden mättes igen visade det sig att hos de som fick se den glada filmen återgick blodflödet till normalläget avsevärt snabbare än hos de andra. Att kunna skratta i en krävande situation är alltså väldigt effektivt för stressåterhämtningen.

3. DOKTORN SYNS INTE TILL

Optimister och lyckliga människor är mer benägna än andra att ta hand om sin fysiska hälsa och göra sunda val eftersom de tror på sin förmåga att förändra och påverka sin situation, oavsett om det handlar om hälsa eller annat.

Kroppen påverkas därtill ända ner på cellnivå av emotionellt välbefinnande och positiva känslor. I ett experiment injicerades försökspersoner med förkylningsvirus efter att de fått göra ett test som mätte deras lyckonivåer. Resultaten visade att hos de som fått högst poäng på testet bröt förkylningen ut i mindre utsträckning!

En känd studie med nunnor visade att till och med livslängden kan påverkas av en positiv inställning till livet. I studien fann man nämligen att 90 procent av de positivaste nunnorna blev över 85 år men bara 34 procent av nunnorna som var minst benägna att se livet från den ljusa sidan.

4. BLIR EN FENA PÅ RELATIONER

Goda relationer är ­faktiskt en av de tydligaste gem­ensamma nämnarna för lyckliga människor. ­Enligt lyckoforskaren Sonja Luybomirsky som skrivit boken ”Lyckans verktyg” är lyckliga människor oerhört bra på att förvalta vänskap, ­familjeband och andra nära relationer.

Ju lyckligare en människa är, desto större är sannolikheten att hen är nöjd med sitt familjeliv, har många sociala aktiviteter, ser sin partner som sitt livs stora kärlek och får gott om stöd från fam­ilj, vänner och kollegor. Lyckoforskarna är överens om att sambandet mellan relationer och lycka går åt båda hållen – lyckliga människor har goda relationer och goda relationer gör oss till lyckligare människor.

Ett enkelt sätt att ge dig själv en lyckoboost är alltså att umgås mer med människor du tycker om.

5. KARRIÄREN GÅR FRAMÅT

Harvardprofessorn och författaren till boken ”The Happiness advantage”, Shawn Achor, forskar på samband mellan lycka och yrkesframgång. Han upptäckte att de flesta utbildningar och företag gör grundantagandet att framgång leder till lycka medan forskningen visar att det är precis tvärtom! Att prioritera saker som får dig att må bra kan nämligen leda till en rejäl framgångsboost på jobb­et. Med tanke på att en lycklig person vanligtvis också är både kreativ, frisk, stresstålig och har lätt för att samarbeta är det inte särskilt konstigt att det leder till goda resultat i karriären.

Fritidsaktiviteter, vila, äventyr och fester är alltså inget du ska skjuta upp eller belöna dig med efter att du presterat utan snarare en förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb!

ÖVNINGAR SOM DRAR PÅ SMILBANDEN

Njut av en pralin

Forskning visar att regelbunden njutning är starkt förknippad med intensiva och återkommande lyckokänslor. Människor som tar sig tid att njuta av livet har bättre självförtroende, är lyckligare och mer tillfredsställda än andra. Så prioritera din njutning och ta en promenad, pralin eller en powernap.

Skriv dagbok

Att öva på att uppleva och uttrycka tacksamhet är en av de allra kraftfullaste sakerna du kan göra för att höja dina lyckonivåer. Genom att skriva ner tre saker du är tacksam för varje dag kan du öka uppskattningen för allt i ditt liv som är bra och fungerar, stärka dina relationer och dämpa stress.

Frigör endorfiner

Motion är en fungerande quick fix för välbefinnandet. Och det är inte bara kroppen som blir glad utan hela du  – lyckoforskarna är helt överens om att fysisk träning är oerhört viktigt för även det psykologiska och emotionella välbefinnandet. Så vad väntar du på? Släpp endorfinerna lösa!

ANNONS

Testa Lyko Lovables: Inspirationskit med handplockad skönhet i begränsad upplaga!

Extern länk från Lyko

Köp här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Hälsa

/

Inre hälsa

ÄMNEN I ARTIKELN

Inre hälsa