Vilken typ av alkohol är mest beroendeframkallande?

HÄLSA

Läkaren Sven Andréasson svarar på frågor om alkohol och drickande

Malin säger: Om man har varit alkoholist. Kommer man aldrig någonsin att kunna ens smaka på ett glas vin igen?

Sven Andréasson säger: För det mesta kan man inte det. För de flesta som haft allvarliga alkoholproblem går det inte att dricka måttligt. Det säkraste är att avstå. Det finns individuella variationer, så för en del där alkoholberoendet inte varit så uttalat fungerar det ibland att dricka kontrollerat.

Kenta säger: Vilken typ av alkohol - starksprit, öl eller vin - är mest beroendeframkallande?

Sven Andréasson säger: Det är ingen skillnad utan det beror på hur mycket ren alkohol man får i sig. Ett glas vin, en öl och en drink innehåller ungefär lika mycket alkohol och är därmed lika riskabla.

Karin säger: Hej Sven. Min pappa har varit alkoholist dom senaste 20 åren. Han har börjat nu att gå i väg och prata för att kunna sluta dricka. Jag undrar hur man bäst kan hjälpa honom genom detta ?

Sven Andréasson säger: Det bästa du kan göra är att säga positiva saker, att det är starkt av honom att ta itu med problemet, att det är bra att han inte dricker, att hon blir glad att han är nykter, osv.

Anna säger: Jag har en dotter som är 12! Hon har väl börjat komma in i drickarlinjen?

Sven Andréasson säger: För de flesta barn så vaknar nyfikenheten kring cigaretter och alkohol kring förpuberteten. Det viktiga är att föräldrar kan hjälpa sina barn genom den perioden utan att barnen tar skada. Den bästa hjälpen får barnen genom att föräldrarna är stödjande, visar värme och hjälper till, men samtidigt klargör vilka gränser som gäller.

Kenta säger: Hur lång tid tar det för kroppen att bli helt återställd för en alkoholist?

Sven Andréasson säger: Kroppen blir återställd ganska snabbt. Det handlar i allmänhet om några månader. Däremot kan det ta lite längre tid, uppemot ett eller flera år, innan psyket har stabiliserats. Begäret att dricka mattas då och försvinner. Desutom upplever de flesta alkoholister att de får perioder av nedstämdhet och oro under den första perioden efter att de slutat dricka.

Ferna säger: Hur påverkas hormonnivåerna av alkohol vid långvarigt bruk o vid kortvarigt bruk ?

Sven Andréasson säger: Det vanligaste problemet är sänkta nivåer av könshormoner vilket tar sig uttryck i sänkt sexlust och försämrade möjligheter att bli gravid. Hos männen ses skrumpna testiklar och svullna bröstkörtlar.

Tompa säger: Vad innehåller egentligen alkohol som är farligt för människokroppen?

Sven Andréasson säger: Alkohol är ju ett gift och som många andra gifter så tål kroppen det i små mångder, men när man kommer över de mängderna så får man mer skador.

e_g säger: Hur mycket av alkoholism är ärftligt och hur mycket beror på den kringliggande miljön?

Sven Andréasson säger: Lika stora delar skulle de flesta forskare säga idag. Det betyder att många människor har en ärftlig sårbarhet för alkoholproblem, men för att denna sårbarhet ska leda till problem så krävs det en miljö där det finns mycket alkohol.

Stefan Kejonen säger: Hej Sven!

Hur vanligt är det att folk som dricker mycket i tonåren, typ varje fredag och lördag sedan blir alkoholister i resten av sitt liv?

Sven Andréasson säger: Det är inte så vanligt. För de flesta upphör ungdomsdrickandet när man bildar familj, kommer in i arbetslivet, osv. Men det är klart att risken är större för de som grundlagt en större alkoholkonsumtion redan i tonåren.

Bson säger: Stämmer det att när levern arbetar för att bryta ner alkoholen slutar den arbeta med andra saker som t.ex. fett ?

Sven Andréasson säger: Ja, det kan man säga. Levern blir belastad med alkohol. Det kan tex innebära att om man äter medicin som också bryts med i levern så kan man få förgiftning och biverkningar.

Maria säger: Om ens pappa var alkolist är det då en stor risk att man själv blir drabbad? Tacksam för svar.

Sven Andréasson säger: Ja, om man har en förälder som är eller varit alkoholsit så har man en större risk än andra, tre-fyra gånger större risk. Man bör alltså vara betydligt mer försiktig med alkohol än vad andra måste vara.

Sven Andréasson säger: De flesta av soss tycker att alkohol är ett trevligt insalg i det sociala livet. Det viktiga vi svenskar måste lära oss är att begränsa oss till ett par glas åt gången, dvs undvika berusningsdrickandet. Merparten av alla alkoholproblem hänger ihop med berusning. Tack för många intressanta och bra frågor. Du kan läsa mer på vår webbsida som heter www.stad.org.

Karin Carlsson