Dramatisk ökning av bröstcancer

Nya alkohol- och matvanor en förklaring

Allt fler kvinnor får bröstcancer. På bara fem år har

antalet drabbade ökat med 20 procent.

En kraftig ökning som framförallt tros bero på nya levnadsvanor.

Färsk statistik visar att 8 382 kvinnor fick diagnosen bröstcancer under 2011. Året före var siffran 7 919 och ytterligare fyra år tidigare 7 049.

Socialstyrelsen som ligger bakom statistiken pekar på att vi blir allt äldre, att fler upptäcks tack vare mammografi och att metoderna för att ställa diagnos har blivit bättre.

Sedan föder vi inte lika många barn som förr och är oftare äldre när vi får vårt första barn, vilket ökar cancerrisken.

Men det räcker inte som förklaring enligt överläkare Henrik Lindman på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Fet mat

– Det är inte hela sanningen. Bröstcancer ökar framför allt på grund av livsstilsfaktorer som påverkar östrogennivåerna, säger han och tar upp en ökad alkoholkonsumtion och förändrade matvanor som två viktiga faktorer.

– Fet mat misstänks öka risken för bröstcancer, vilket i så fall skulle innebära att populära dieter som GI och LCHF inte är att rekommendera om man vill skydda sig mot bröstcancer, påpekar han.

Henrik Lindman tycker det är viktigt att både vårdpersonal och forskare informerar om och studerar de vanor som kan leda till ökad risk för bröstcancer.

Bättre beredskap

Det tycker även Elizabeth Bergsten Nordström,ordförande för Bröstcancerföreningarnas Riksförbund, BRO.

– Det är oerhört viktigt att vi får visshet i vilken roll olika levnadsvanor spelar så att vi kan ge kvinnor korrekt och relevant information, säger hon i ett pressmeddelande.

– Men oavsett orsak så är en 20-procentig ökning av antalet bröstcancerfall på bara några år mycket oroande, tillägger hon och hoppas det ska finnas beredskap i vården för att ge alla de här kvinnorna bästa tänkbara behandling.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN