Provrörsbarn är hälsan själv

HÄLSA

Barn som föds efter provrörsbefruktning är friskare i dag än vad de någonsin har varit tidig­are. Det beror på att man numera oftast bara återför ett ägg åt gången in i kvinn­an. Tack vare det har flerbarnsfödslarna minskat kraft­igt, men de barn som kommer till världen med provrörshjälp är friskare.

 Källa: Göteborgs universitet

Wellness