Kaffe skyddar äldre kvinnors minne

HÄLSA

Koffeinet har positiv effekt på minneskapaciteten

Minst tre koppar kaffe om dagen skyddar minnet hos äldre kvinnor.

Av någon anledning ger samma mängd kaffe inte motsvarande effekt hos män, visar en ny studie.

Foto: Hjälper minnet.

Det är koffeinet i kaffet, och även i te, som har den positiva effekten. Forskare vid franska institutet för medicinsk forskning publicerar de nya rönen i tidskriften Neurology.

Runt 7000 kvinnor och män följdes under fyra år. Forskarna kartlade deras levnadsvanor, framför allt deras dagliga kaffe- och tekonsumtion.

De fann att kvinnor från 65 år och uppåt som fick i sig koffein motsvarande tre koppar kaffe eller te inte tappade lika mycket minneskapacitet som de kvinnor som drack högst en kopp om dagen.

Blockerar proteintillväxt

De bevarade framför allt sina verbala men även visuella minnen bättre under de fyra år som studien pågick, jämfört med kvinnor som bara drack en kopp om dagen.

Koffeinet skyddade också minnet bättre ju äldre kvinnorna blev. 65-åringar löpte 30 procents mindre risk att förlora minnet medan risken minskade med 70 procent hos kvinnor som uppnått 80 års ålder.

Studier på möss antyder att koffein kan blockera uppbyggnaden av de proteiner som orsakar försämrat minne. Men de franska forskarna kan inte förklara varför det bara är kvinnor som vinner på kaffeinintaget.

Kvinnor känsligare?

– Vår bästa gissning är att kvinnor kan vara känsligare än män för koffeinets effekter, säger Karen Ritchie som lett studien. Deras kroppar kan reagera annorlunda på stimulantian, eller bryta ner den på ett annat sätt än hos män.

Däremot tycktes koffeinet inte leda till färre fall av demens. Ritchie planerar en längre studie för att undersöka ett sådant samband.

– Det kan vara så att koffeinet bromsar den process som leder fram till demens snarare än att förhindra den, säger hon.

Svensken dricker i genomsnitt 3,4 koppar kaffe om dagen, eller 156 liter kaffe om året, enligt statistik från Svensk Koffeinformation.

PO Lindström/TT