Ehec kan spridas med naturgödsel

HÄLSA

Avloppsslam känd smittfälla – nu kritiseras tillverkarna

Stockholm (TT)

Vanlig trädgårdsgödsel kan innehålla ehec-bakterier.

Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kritiserar därför tillverkarna för att de inte informerar om riskerna.

Biologisk avfall, avloppsslam, är en känd smittkälla för ehec. Därför används slammet inte längre inom den storskaliga livsmedelsproduktionen.

Men när det gäller trädgårdar och balkonglådor är det annorlunda. På förpackningarna med naturgödsel nämns ingenting om avloppsslam i innehållsdeklarationen.

– Jag tycker man skulle kunna kräva mer av producenterna, säger Ann Albihn, forskare vid SVA, till Svenska Dagbladet.

Ehec-smitta i avloppsslam kan överleva upp till ett år enligt en studie som gjorts vid SVA. Störst chans har smittan att överleva i lerjord.

Till våren ska ehec-smittans överlevnad studeras i större skala.

TT