Hemort avgör om cancersjuk överlever

HÄLSA

Fler patienter dör på sjukhus med få operationer

Den cancersjukes möjligheter att överleva avgörs av var patienten bor.

Det konstaterar Cancerfonden i en rapport över många brister och regionala skillnader inom den svenska cancervården.

Rapporten, som presenteras på tisdagen, visar att risken att dö inom 30 dagar efter en större operation av ändtarmscancer är flera gånger större på vissa sjukhus än andra.

Risken avgörs till stor del av hur många operationer som utförs vid varje sjukhus. Mellan 1995 och 2003 avled en procent av patienterna som opererades på sjukhus där det gjordes mellan 100 och 119 operationer, jämfört med hela nio procent av de patienter som opererades på sjukhus med färre än 25 operationer under perioden.

Kö till behandling

Det finns också andra viktiga regionala skillnader i cancervården, visar Cancerfonsrapporten.

På vissa håll är det kö till strålbehandling medan strålkanoner står oanvända på andra ställen.

Nya, effektiva läkemedel mot exempelvis bröstcancer är nästan tre gånger så vanliga i Uppsala-Örebroregionen jämfört med i landets södra delar.

Antalet läkare som är specialister i onkologi skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Medan det går en onkolog på 16 000 invånare i Stockholmsregionen, finns det bara en onkolog per 45 000 invånare i Västsverige.

Vill ha nationell plan

Nu efterlyser Cancerfonden en nationell cancerplan. Cancerfondens generalsekreterare Ursula Tengelin och professor Bengt Westermark skriver på Dagens Nyheters debattsida att de vill se en bättre samordning av sjukvårdens resurser, fler förebyggande insatser och bättre tillvaratagande av nya forskningsrön.

Det behövs också nationella mål för att sänka såväl sjukligheten som dödligheten i cancer, skriver de.

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson är positiv till en sådan plan.

”Det är oacceptabelt”

– Det är oacceptabelt att inte alla patienter får samma cancervård och samma typ av behandling. Därför måste vi ha en nationell likvärdighet inom cancervården, säger hon till TT.

Orsaken till att det finns så stora regionala skillnader inom svensk cancervård förklarar vårdministern med att cancervården är den vård som utvecklas allra snabbast.

– Det betyder att nya behandlingsmetoder utvecklas i väldigt snabb takt och det här är mycket positivt. Men det gör också att de nya metoderna implementeras olika fort på olika ställen.

Ylva Johansson anser att det allvarligaste problemet inom cancervården är just att bostadsort i dag är avgörande för vilken kvalitet på vård en cancerpatient får. Därför ska det området prioriteras först, anser Johansson.

– Nationella riktlinjer är det första och viktigaste.

Läs mer:

TT , Annica Lundbäck

ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer