Vaccin mot hjärtinfarkt på väg

HÄLSA

Ska stoppa åderförkalkning

Åderförkalkningens gåta kan vara på väg att lösas av ett forskarlag på Karolinska institutet.

Målet är att ta fram ett vaccin mot hjärtinfarkt och slaganfall.

– Nu har vi hittat cellerna som svarar för skyddet, säger professor GöranK Hansson på KI.

Åderförkalkning är den bakomliggande orsaken till hjärtinfarkt, slaganfall och kallbrand, några av de sjukdomar som skördar flest liv i hela västvärlden.

Tillsammans med franska forskare har gruppen vid centrum för molekylär medicin vid Karolinska institutet upptäckt hur åderförkalkning går att stoppa.

Sedan ett antal år tillbaka är det känt att immunförsvaret spelar en stor roll i sammanhanget. Det svensk-franska forskarlaget har nu identifierat de regulatoriska t-celler som det handlar om.

Vaccin kan bromsa sjukdomen

Om möss med förhöjda kolesterolnivåer vaccineras med sådana t-celler har forskarna sett att åderförkalkningen minskar. Sprutar man i stället in en antikropp som förstör t-cellerna ökar sjukdomen hos mössen.

Skyddseffekten visade sig bero på en speciell signalmolekyl som bildas av de regulatoriska t-cellerna och som bromsar inflammationen.

– Både vi och flera andra forskargrupper har sett att om man vaccinerar försöksdjur med kolesterolpartiklar som finns i de sjuka blodkärlen kan man bromsa sjukdomen, men tidigare har vi inte förstått hur det har fungerat, säger GöranK Hansson till TT.

Vanligaste dödsorsaken

Trots de ansträngningar som gjorts på många håll för att minska på rökningen och att få människor att röra sig mer och äta bättre är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i stora delar av världen. Även i utvecklingsländerna ökar antalet sjukdomsfall snabbt. Världshälsoorganisationen spår att sjukdomar orsakade av åderförkalkning inom 15 år kommer att vara den största dödsorsaken i hela världen.

Kanske kan den svensk-franska forskargruppens upptäckt bidra till att hindra den utvecklingen.

– Vi vill bena ut mer om mekanismen, framför allt hitta exakt vilka komponenter i kolesterolpartiklarna som bäst kan aktivera de regulatoriska t-cellerna, säger GöranK Hansson.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM