Hur bra är ditt minne? Testa här!

Utmana världsmästaren Oddbjörn By - se om du har bättre sifferminne än han.

På en minut ska du memorera ordningen på siffrorna. Skriv sedan ner dem i den ordning du minns dem. Du har en minut på dig.

Vill du gör om testet - ladda om sidan. Lycka till!