Bön hjälper inte sjuka

HÄLSA

Kan tvärtom vara stressande, visar ny studie

Böner till Gud tycks inte ha någon mätbar positiv effekt för hur patienter återhämtar sig efter en hjärtoperation. Vetskapen om att någon ber för ens räkning kan också innebära extra stress.

Foto: Hjälper inte Bön hjälper inte sjuka, visar ny forskning. Tvärtom kan det vara stressande, och leda till komplikationer, att veta att någon ber för en.

Rönen, som publicerats i American Heart Journal, refereras i senaste numret av den populärvetenskapliga tidskriften Forskning&Framsteg.

Artikeln bygger på en studie som letts av forskare vid Body/Mind Medical Institute utanför Boston.

Under studien fick tre församlingar i uppdrag att be för två grupper patienter som skulle genomgå hjärtoperationer. Hälften av dessa fick på förhand veta att någon bad för dem; de övriga fick inte den kunskapen.

För en tredje grupp patienter ordnades aldrig med några böner.

Såg inga skillnader

När medicinska komplikationer analyserades trettio dagar efter att alla drygt 1 800 patienter hade opererats, kunde forskarna inte upptäcka några skillnader i hur man återhämtat sig: 52 procent av patienterna som var föremål för böner hade fått medicinska komplikationer jämfört med 51 procent i gruppen som fick klara sig utan böner.

Stressande veta att någon ber

Däremot var det signifikant fler – 59 procent – av dem som känt till bönerna som uppvisade komplikationer jämfört med 51 procent av dem som inte visste om dem.

Forskning&Framsteg skriver att forskarnas tolkning av resultaten är att det innebär extra stress för en patient att veta att någon ber till Gud för ens räkning.

TT