Skita ner dig – och må bättre

avEmma V Larsson

Mer smuts bästa boten mot allergier

Är du duktig på att städa? Då kan det hända att du är för renlig av dig. Genom att städa bort mikroorganismer och bakterier utsätter vi våra barn för risken att utveckla allergier i framtiden.

– Lite smuts är bara bra för immuniteten, säger Professorn Tari Haahtela.

Foto: Sinar 2
Är du för duktig på att städa?

Finland är framgångsrikt inom allergiforskningen. I en ny satsning angriper finländska myndigheter, experter och hälsovård tillsammans allergiproblem på ett nytt sätt. Den finländska modellen bygger på att vi ska stärka vår tolerans mot olika allergiframkallande ämnen, så kallade allergener, och därmed minska på allergierna. Tari Haahtela, professor och överläkare på Allergisjukhuset i Helsingfors, anser att den finländska modellen också kan passa Sverige.

– Vi har visat att det fungerar, nu ska också Sverige prioritera rätt, säger han.

För renliga

Det klassiska angreppssättet i Sverige har länge varit det motsatta till den finländska modellen, nämligen att undvika allergener i förebyggande syfte. Nu vill Tari Haahtela att vi ska omprioritera.

– Det hjälper inte att du försöker skydda ditt barn från allergier genom att undvika exempelvis pälsdjur, då finns det en större risk för att barnet utvecklar en allergi senare i livet. En snuvig näsa behöver inte vara så farligt, förklarar han.

Idag är allting så väldigt rent att vi inte får en chans att utveckla ett skydd mot allergenerna. En tidig kontakt med vanliga mikroorganismer och bakterier kan förebygga framtida allergier.

– Självklart ska vi inte skippa städningen, men vi ska vara lite lagom. Att ta kol på alla allergener hjälper absolut inte. Vi måste tillbaka till naturen! Ta av barnen skorna i juni och sätt inte på dem förrän i augusti igen.

Överbeskyddar våra barn

Den finske professorn tycker att vi ofta överbeskyddar våra barn och på så vis gör dem känsliga för allergener.

– Vi skyddar barnen alldeles för mycket och det gör mer skada än nytta. Milda symtom på allergi betyder inte att du ska undvika dem för alltid, för då utvecklar du en intolerans. Det finns inga bevis för att allergierna skulle förvärras av att man utsätts för sitt allergen.