Hans råttor fick cancer

HÄLSA

Men sötningsmedlet aspartam förbjuds inte i våra livsmedel

Foto: Åt aspartam - blev svårt sjuka Doktor Morando Soffritti ledde den sju år långa studien vid Ramazzini-institutet i Bologna. 1 900 råttor ingick i studien som visar övertygande siffror på att i den grupp råttor som ätit aspartam hade en mycket högre andel njur-, urinvägs- och lymfcancer.

Råttor som fick sötningsmedlet aspartam i maten fick också cancer.

Men något EU-förbud mot aspartam i livsmedel blir det inte.

Foto: Erik Millstone är expert på livsmedelstillsatser.

Om det varit en amerikansk film hade det varit knäpptyst i rättssalen innan juryns ordförande harklat sig och efter ytterligare några sekunder yttrat sig:

– Icke skyldig.

Nu var det inte lika välregisserat när Efsa, EU:s vetenskapliga råd, i maj förra året vällustigt mosade sönder den hittills största studien som gjorts på sötningsmedlet aspartams inverkan på kroppen.

Men domslutet blev detsamma.

Aspartamet friades än en gång från de anklagelser som haglat allt sedan sötningsmedlet godkändes första gången i USA 1974.

Frågan är förstås om det var en rättvis dom.

I juli 2005 presenterade doktor Morando Soffritti resultatet av den sju år långa studien av aspartam som gjorts vid Ramazzini-institutet i Bologna.

Ett praktexemplar

Enligt den internationellt mycket välkände experten på livsmedelstillsatser, Erik Millstone vid Sussex University, var studien ett praktexemplar.

– Det är utan någon som helst tvekan den största och mest välgjorda studien som gjorts. Underlaget i den studien är större än alla tidigare studier tillsammans, säger Erik Millstone.

De 1 900 råttor som användes i försöken fick leva tills de dog, om man kan säga så, i stället för att som i andra försök avlivas vid två års ålder och då undersökas. Forskarna vid Ramazzini lät råttorna äta aspartam hela livet för att få en bild av hur ämnet bidrar till sjukdomar.

Övertygande

Ramazzini-studien kunde visa mycket övertygande siffror på att i den grupp råttor som ätit aspartam hade en mycket högre andel njur-, urinvägs- och lymfcancer.

Men Efsa hade en rad invändningar. Bland annat mot att man använt sig av metoden att låta råttorna leva en hel livstid. Sjukdomarna uppstod med stigande ålder, tyckte Efsa, och inte på grund av aspartamet.

Den höga andelen cancerfall var inte heller överförbar på människor, ansåg Efsa.

Men vilka satt i kommittén som granskade studien?

Branschen betalar

Två av ledamöterna, Herman Koeter och Susan Barlow, jobbar eller har jobbat åt organisationen Ilsi som stöder forskning runt om i världen.

Men de som bekostar Ilsis verksamhet är bland många andra Pepsi, Coca-Cola, Monsanto, Nutra-Sweeet och Procter &Gambler. Händelsevis både tillverkare av aspartam och användare av detsamma.

FAKTA: Sötningsmedel

De vanligaste konstgjorda sötningsmedlen i Sverige:

FAKTA: Andra naturfrämmande klorämnen

Det nya sötningsmedlet sukralos är ett naturfrämmande klorämne. Andra ämnen av samma slag är:

Mer läsning

Karin Ahlborg