Fingerklämma räddar ditt liv

Av: 

Mary Mårtensson

Hälsa

Risken för infarkt mäts – i sömnen

Med en syremätare kan man mäta risken för hjärtinfarkt och stroke.

– Vi upptäcker åtta av tio högriskpatienter med den nya metoden, säger Ludger Grote, sömnforskare på Sahlgrenska Akademin.

Den nya metoden bygger på en gammal beprövad teknik.

– Tekniken baseras på en syremätare – pulsoximeter – som man har på fingret. Den används i vården för att mäta syremättnaden i blodet, säger Ludger Grote, sömnforskare och överläkare på sömnmedicinska avdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Nu har forskarna för första gången studerat om man kan bedöma risken för hjärt-kärlsjukdomar med samma metod. 148 patienter ingick i studien och resultatet publicerades i den amerikanska tidskriften Chest i februari 2011.

”En välkänd riskfaktor”

Mätningarna gjordes över natten, under sömnen.

– Nattligt förhöjt blodtryck är en välkänd riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom, säger Ludger Grote.

I dag görs riskbedömningar för hjärt-kärlsjukdomar utifrån riskfaktorerna – manligt kön, ålder, högt blodtryck, höga blodfetter, fysisk inaktivitet, rökning och ärftlighet.

I den nya studien undersökte forskarna fem variabler hos patienterna – pulsfrekvensen, syremättnaden i blodet, samspelet mellan hjärtat och andningen, pulskurvan (tecken på hur styva blodkärlen är) och kärlsammandragningen (ett indirekt mått på kroppens stresspåslag).

Bekräftas av ny studie

– I studien kunde vi identifiera åtta av tio högriskpatienter – klassificerade enligt dagens metod – och åtta av tio lågriskpatienter och deras risk för hjärtinfarkt, stroke och död i hjärt-kärlsjukdomar, säger Ludger Grote.

Ytterligare en ny studie med 350 patienter pågår och delresultaten bekräftar den förra studien.

Göra egna mätningar

Med den nya metoden kan man upptäcka nya högriskpatienter och även se om positiva livsstilsförändringar har gett resultat. På sikt hoppas Grote att patienterna ska kunna göra egna mätningarna i hemmet – precis som med hemblodtrycksmätning i dag.

– Vår nya metod är enkel, riskfri, smärtfri och billig, säger han.

INFRARÖDA SIGNALER SKICKAS GENOM FINGRET

Den nya tekniken för att mäta risken för hjärt-kärlsjukdomar bygger på en beprövad metod för att mäta syremättnaden i blodet.

Man sätter en liten klämma på fingret. På ena sidan finns en ljuskälla som skickar infraröda ljussignaler genom fingret. På andra sidan finns en mätare som fångar upp ljuset.

Beroende på blodhalten  i fingret så fångas en viss mängd ljus upp. Ju mer syre i blodet desto mer ljus absorberas.

Man kan mäta syremättnaden i blodet och registrera en pulsvåg vid varje hjärtslag.

Mätaren är kopplad till en registreringsenhet som man fäster som ett armbandsur kring handleden.

ANNONS EXTERN LÄNK

Hormonell balans: Så mår du bättre när hormonerna börjar svaja - läs mer här.

Wellness

Publisert: