Andra metoder som kan lindra besvären

KBT, kognitiv beteende­terapi. En av metoderna som har störst vetenskapligt stöd när det gäller att lindra tinnitus.