Kvinnor har starkare hjärta än män

HÄLSA

Ny medicinsk upptäckt kan vara förklaringen till att kvinnor lever längre än män.

Kvinnor lever längre än män eftersom de har starkare hjärtan. Det kan i alla fall var en av förklaringarna till skillnaden i livslängd, visar nya studier.

Det är forskare på John Moores universitet i Liverpool som har kommit fram till att mäns hjärtan förlorar upp till en fjärdedel av sin pumpningsförmåga i åldern 18 till 70 år, medan kvinnors hjärtan i motsvarande ålder endast får mycket små styrkeförändringar.

Och forskarna menar nu att den här skillnaden kan vara förklaringen till att kvinnor lever i genomsnitt fem år längre än män, rapporterar BBC.

Men man påpekar samtidigt att man kommit fram till att männen har goda möjligheter till att förbättra sin hälsa och därigenom hjärtats styrka. Man har sett exempel på veteranatleter som har betydligt starkare hjärtan än inaktiva 20-åringar. Forskarna menar därför att män behöver tydligare information om hur de själva kan tjäna på att hålla sig i fysisk form.

Vanligaste dödsorsaken bland kvinnor

Den nya forskningen välkomnas men flera påpekanden har förts fram om att man ändå inte ska glömma bort kvinnorna.

Dr Suzanne Wait, forskningschef för International Longevity Centre i England poängterar att även kvinnor drabbas och dör av hjärtsjukdomar. Hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor idag. Ett av sex dödsfall orsakas av någon form av hjärtsjukdom, enligt Wait.

Och trots att kvinnor drabbas senare än män så förlorar även deras hjärtan i kraft med åldern, och de blir mottagligare för sjukdomar av olika slag.

Även Belinda Linden, chef för medicinsk information på the British Heart Foundation, höjer ett varnande finger över de nya studierna. Hon menar att man i den nya forskningen i allt för hög utsträckning diskuterar inaktiviteten bland män samtidigt som det i realiteten är kvinnor som är mindre fysiskt aktiva i dag.

Hanna Anander

ARTIKELN HANDLAR OM