Stress på jobbet kan ge kvinnor diabetes

HÄLSA

- men mycket kaffe är bra

Kvinnor som inte kan påverka sin arbetssituation löper högre risk att få diabetes typ 2. Däremot kan mycket kaffedrickande minska risken. Det visar en ny avhandling som presenteras idag.

Sjuksköterskan Emilie Agardh, som har skrivit avhandlingen, lät 3128 män och 4821 kvinnor testa sig för diabetes 2, och sedan svara på frågor om bland annat livsstil och stress.

Resultatet av hennes undersökning visade att hög arbetsbelastning i sig inte innebar någon ökad risk för diabetes men att det finns andra stressfaktorer på jobbet som kan påverka.

– Det tycks vara viktigt för kvinnor att ha möjlighet att påverka sin arbetssituation. Att uppleva dålig kontroll i sitt arbetsliv sammanföll med en högre risk för diabetes typ 2, säger Emilie Agardh i ett pressmeddelande.

Kaffe bra för sockerbalansen

Däremot upptäckte Agardh att personer som dricker mycket kaffe - minst tre koppar om dagen - i mindre utsträckning får diabetes 2.

– Det kan bero på att vissa ämnen i kaffet verkar positivt på kroppens sockerbalans, säger Agardh.

Det här är diabetes typ 2

Anna Andersson

ARTIKELN HANDLAR OM