”Omega 3 har ingen effekt”

Lars Rydén
Lars Rydén

Slösa inte bort pengarna på OMEGA 3-olja!

Det rådet ger professor Lars Rydén, som lett en av världens största diabetesstudier. Den omkullkastar nu alla föreställningar om kosttillskottet.

– OMEGA 3 har ingen som helst effekt och minskar inte dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med diabetes. Det visar vår studie, säger Lars Rydén.

Omega 3.
Omega 3.

Aftonbladet kan i dag avslöja resultatet av en världens största diabetesstudier - ORIGIN-studien - som presenterades vid en stor diabeteskonferens i Philadelphia i USA häromdagen.

OMEGA 3-fettsyror har länge utpekats som ett tillskott som minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Forskarna ville därför ta reda på om man kan minska dödligheten i hjärt-kärlsjukdom hos patienter med typ 2-diabetes eller förstadier till diabetes genom tillskott av OMEGA 3-fettsyra - ett gram per dag.

Diabetespatienter löper nämligen mycket stor risk för hjärt-kärlsjukdomar.

– Men OMEGA 3-fettsyror hade ingen som helst effekt på dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar hos patienterna och inte heller på insjuknandet i slaganfall och hjärtintfarkt jämfört med placebo. Det hade ingen effekt alls på sjukligheten eller överlevnaden hos patienterna, säger Lars Rydén.

Han tycker att resultaten är mycket intressanta eftersom OMEGA 3 konsumeras i stora mängder i tron om att det förebygger hjärtkärlsjukdom.ORIGIN-studien är en så pass omfattande och väl genomförd att Lars Rydén inte tvekar om sitt råd till allmänheten:

– OMEGA 3 är inte aktuellt för att förebygga något över huvudtaget. Det konsumeras på mycket bräcklig och ovetenskaplig grund, säger han.

Han påpekar att tidigare studier gett tvetydiga resultat - en del som talat för att OMEGA 3-olja förbygger hjärt-kärlsjukdomar och andra som talat emot.

– Nu har vi en stor och absolut negativ studie. Det finns mycket tydliga resultat.

 Ska vi sluta köpta OMEGA 3, också vi som är friska?

– Jag hoppas att folk inte betalar för OMEGA 3. Det finns ingen rimlig anledning att lägga ner pengar på det, säger Lars Rydén.

Och risken för att personer som i dag friska ska drabbas av hjärtkärlsjukdom är lägre än hos diabetespatienter.

– Vi ska äta fisk i stället med mycket OMEGA 3 i. Fet fisk, tre gånger i veckan, Det är bättre att betala för bra och god fisk, säger

han.

Publisert: