De 45 läkemedel som ger flest biverkningar

Här är listan över de läkemedel där det rapporterats flest biverkningar mellan 2002 och 2006.

Infanrix och Waran toppar listan

Siffran i listan anger antalet rapporterade biverkningar. Även mindre allvarliga biverkningar är medräknade.