Rynkiga rökare i riskzonen

HÄLSA

Drabbas oftare av lungsjukdom

Rökare med väldigt rynkiga ansikten löper fem gånger högre risk än andra att drabbas av lungsjukdomen KOL, uppger Sky News.

Foto: Kan vara sjukdomstecken Mycket rynkor hos rökare kan vara ett tecken på lungsjukdomen KOL, visar ny forskning.

I en studie, som presenteras i British Medical Journal, har brittiska forskare undersökt 149 medelålders rökare och före detta rökare. Deras resultat visar att de som har mycket rynkor löper fem gånger högre risk att drabbas av KOL än de som har få eller inga rynkor, uppger Sky News.

Tidigare forskning har antytt ett liknande samband. Nu uppmanas läkare och sjuksköterskor att vara uppmärksamma, och förutom hosta och andnöd även lägga rynkor till listan över symtom som kan tyda på KOL.

KOL obotligt

KOL är en sjukdom som främst drabbar rökare. Till en början visar den sig i form av inflammationer i luftvägarna, men börjar så småningom orsaka hålrum i lungorna och försvårar flödet av luft. Den drabbade får andnöd, kronisk hosta och i många fall kollapsar lungblåsorna.

Sjukdomen är obotlig, men upptäcks den i tid går det att hejda sjukdomsförloppet. Nu visar ny forskning att mycket rynkor i ansiktet kan vara ett tidigt tecken på KOL.

Läs också:

Annica Lundbäck

ARTIKELN HANDLAR OM

Rökning