Fråga 4: Hur motiverad är du just nu?

HÄLSA

a) Vad är det bästa med att äta och motionera på det sätt du gjort tidigare? Skriv i rutan uppe till vänster, skriv allt du kommer på.

b) Vad är det värsta med att äta och motionera på det sätt du gjort tidigare? Skriv i rutan nere till vänster, skriv allt du kommer på.

c) Vad är det bästa med att ändra dina mat-och motionsvanor? Skriv i rutan uppe till höger, skriv allt du kommer på.

d) Vad är det värsta med att ändra dina mat-och motionsvanor? Skriv i rutan nere till höger, skriv allt du kommer på.

SVAR

Motivation är inte en egenskap. Den förändras hela tiden och påverkas av saker som händer och saker vi känner. Ett sätt att förstå sig själv bättre kan vara att tänka på motivation som en linje där man går fram och tillbaka hela tiden. På linjen finns fem punkter. Punkterna är från vänster:

1. Det är inte viktigt för mig att gå ner i vikt. Det finns annat som är viktigare och jag är inte beredd att avstå från något annat.

2. Det är inte viktigt för mig att gå ner i vikt just nu men jag tänker ta tag i mina mat- och motionsvanor inom sex månader.

3. Det är viktigt att gå ner i vikt och jag har börjat förändra mina mat- och motionsvanor men är inte regelbunden i mina aktiviteter.

4. Det är jätteviktigt att gå ner i vikt och jag är beredd att ge avkall på annat för att nå målet. Men det är fortfarande svårt att hålla fast vid de nya vanorna.

5. Det är jätteviktigt att gå ner i vikt och jag tycker att det är värt att ge avkall på annat för att nå målet. Det är lätt att fortsätta med de nya mat- och motionsvanorna.

Nu kan du titta på din figur och beskriva för dig själv hur balansen är mellan de olika rutorna. Om de viktigaste du skrivit finns i ruta ett så kan du tänka att du just nu befinner dig på punkt ett på linjen. Om det viktigaste du skrivit har fördelat sig mellan ruta ett och fyra kan du tänka att du just nu befinner dig på punkt två på linjen. Har du däremot skrivit in viktiga saker i rutorna två och tre så är du dig just nu närmare punkt fyra och fem.

Genom att använda dig av rutorna och linjen kan du lära dig att känna igen ditt eget motivationsmönster. Ett sätt är att rita linjen och sätta upp den på kylskåpsdörren. Då kan du varje dag sätta en prick där du befinner dig för tillfället. Skriv också ner vad som gjorde att du valde att sätta pricken där. Då kan du lära dig vad som hjälper eller stjälper dina planer.

Är du redo?

Lyckas du med löftet? Testa din succéstatus!

Printa och fyll i, eller rita upp figuren på ett nytt papper.