En miljard människor är överviktiga

HÄLSA

Fetma oroar Världsekonomiskt forum

Davos (TT-AFP)

En miljard människor är överviktiga.

300 miljoner är feta.

Hälsoproblemen det skapar kostar bara i USA 800 miljarder kronor.

Den tilltagande världsfetman vållar en växande oro i det internationella näringslivet.

Företagsledare diskuterade med hälsoexperter i helgen hur den medicinskt och ekonomiskt skadliga epidemin ska kunna brytas.

Diskussionen fördes på Världsekonomiskt forum i Davos i Schweiz. Debattörerna var eniga om att problemet inte längre kan ignoreras. Lösningen finns i regeringsingripanden, gemensamt ansvarstagande och sociala påtryckningar.

– Vi måste verkligen lösa det här, i annat fall riskerar nästa generation att få ett kortare liv än vår, sade WHO-chefen Janet Voute.

Statistiken visar att omkring en miljard människor är överviktiga, det vill säga har ett kroppsmasseindex (BMI) på över 25. Antalet feta beräknas till 300 miljoner, det vill säga att deras BMI överstiger 30.

Svåra sjukdomar

Fetma är nära kopplat till en lång rad farliga sjukdomar, bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Även flera cancerformer har samband med fetma.

Indexet BMI får man fram genom att dela vikten med kvadraten på kroppslängden. Till exempel får en 80 kilo tung man som är 1,80 meter lång ett BMI på 24,7 (80 delat med 3,24).

Värst anses läget var i USA. Där beräknas kostnaderna för befolkningens fetma till över 110 miljarder dollar – 800 miljarder kronor – om året. I det ingår kostnader för sjukvård och frånvaro från arbetet.

Men den tilltagande fetman är inte ett problem enbart för den välmående västvärlden. I storstadsområdena i Kina växer problemet liksom i flera utvecklingsländer.

Det finns en skillnad mellan i- och u-länder. I den rika delen av världen är övervikt vanligt i arbetarklassen. I u-länderna är det överklassen som lider av viktproblem.

Medveten matjätte

Schweiziska matjätten Nestlés vice vd Michael Garret sade att hans företag både har uppmärksammat problemet och vidtagit åtgärder.

– I takt med befolkningstillväxten handlar det inte om tillgång på mer mat utan om bättre mat, sade Garrett.

Marion Nestle från University of New York sade att det finns två stora problem man måste komma till rätta med: missvisande begrepp och reklam.

– Får man bättre mat av att tillsätta vitaminer till skräpmat? Nej, svarade hon.

– Problemets rot finns på Wall Street (i New York). Pressen på bolagen att växa förvrider marknaden.

Richard Edelman som gör reklamkampanjer åt företag som Peps, Heinz och Kraft hävdade att dessa nu inriktar sig på ”konsumentutbildning och att förmå människor att förstå vikten av fysisk träning”.

aftonbladet.se , TT