Nej till operation för rökare

Av: 

Karin Persson

Hälsa

Nya riktlinjer från Socialstyrelsen

Att ställa krav på rökstopp inför en operation borde vara lika självklart som att kräva att patienten fastar inför ingreppet.

Det anser Socialstyrelsens generaldirektör, Lars-Erik Holm, skriver Svenska dagbladet.

Det finns flera stora studier som visar att rökstopp före små och stora ingrepp minskar risken för komplikationer avsevärt.

Socialsyrelsens generaldirektör, Lars-Erik Holm, anser därför att all kirurgi borde föregås av rökstopp.

– Vi måste kunna tala om för patienten att vi inte kan operera om han eller hon fortsätter att röka, säger han till Svenska dagbladet.

På Ortopedkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå har man sedan ett halvår infört krav på rökstopp inför alla operationer. Där har de flesta patienter varit tacksamma efteråt, enligt klinikchefen Olle Svensson.

”Mer effektivt än antibiotika”

När Socialstyrelsen nästa år presenterar nya riktlinjer för levnadsvanor är rökning ett av fyra prioriterade områden. De övriga är kost, alkohol och fysisk aktivitet.

Ett krav som prioriteras högt i de nya riktlinjerna blir att hälso- och sjukvården ska erbjuda kvalificerad hjälp till rökstopp till alla som ska genomgå kirurgi.

– Rökstopp är ett extremt bra sätt att minska komplikationsrisken vid kirurgiska ingrepp, betydligt mer effektivt än antibiotika och annan läkemedelsbehandling, säger kärlkirurgen David Lindström till Svenska dagbladet.

ANNONS EXTERN LÄNK

Hormonell balans: Så mår du bättre när hormonerna börjar svaja - läs mer här.

Wellness

Publisert: