Var trejde bonde är hörselskadad

HÄLSA

Slarv med hörselskydd en förklaring

30 procent av Sveriges bönder lider av hörselskador. Buller från ensilagefläkt och slarv med hörselskydd förmodas vara orsakerna.

Lantbrukarna är mer drabbade av hörselskador än andra yrkesgrupper, skriver Hallandsposten. Drygt 30 procent av lantbrukarna har nedsättning på hörseln som inte kan förklaras med ålder eller andra medicinska faktorer, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande siffra för industriarbetare är 18 procent.

Forskare på Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) i Uppsala har listat olika bullerkällor som finns i lantbruket. Högst upp kommer ensilagefläkten på 97–106 decibel i en så kallad A-vägning, följt av spannmålskrossen på 97–105 decibel.

Överraskande högt buller

Forskarna undersökte riskerna på 16 gårdar, hälften med grisuppfödning och övriga med mjölkkor. Arbetsmiljöverkets gränsvärde på en arbetsplats, 85 decibel (A), överskreds under 9 av sammanlagt 32 dagar.

– På vissa arbetsmoment fann vi överraskande högt buller, exempelvis från spannmålskrossarna. Men också normal körning med traktorer ger väldigt höga värden, säger Niklas Adolfsson på JTI.

Hörselskydd och dämpning av ljudet vid källan, såsom att placera foderkrossar i särskilda rum, är Adolfssons råd för att minska risken för hörselskador.

TT