Samband mellan vaccin och narkolepsi

HÄLSA

Det finns ett tydligt samband mellan vaccinet Pandemrix mot svininfluensan och narkolepsi, sömnsjuka.

Enligt Läkemedelsverket är risken för dem som vaccinerat sig nästan sju gånger högre än för de ovaccinerade.

Julen 2009, när Margareta Erikssons son var 14 år, hände något.

– Han blev extremt trött, blev vinglig och fick svårt att gå.

Sömnpauser

Ett par månader tidigare, i oktober, hade sonen vaccinerats med Pandemrix mot svininfluensan.

Det visade sig att sonen hade drabbats av narkolepsi, en neurologisk sjukdom som orsakas av störningar.

– I dag måste han ta sömnpauser två till tre gånger om dagen, en halvtimme varje gång. Det är jobbigt, eftersom han vill sommarjobba, säger Margareta Eriksson som i dag är vice ordförande i narkolepsiföreningen.

Högre risk

Under 2009 och 2010 drabbades påfallande många av narkolepsi, annars en mycket ovanlig sjukdom. Många berättade dessutom att sjukdomen hade börjat i samband med att de hade blivit vaccinerade med Pandemrix.

I dag, torsdag, presenterade Läkemedelsverket en studie som visar vad Margareta Eriksson redan vet: Vaccinet Pandemrix ökar risken för narkolepsi.

Under 2009 och 2010 identifierades 81 fall av narkolepsi. Av dem hade 69 dessförinnan vaccinerats med Pandemrix.

Det innebär, enligt Läkemedelsverket, att risken att insjukna är nästan sju gånger högre för vaccinerade barn och ungdomar än för ovaccinerade.

– Man kan också säga att det blev ett tillskott av knappt fyra fall av narkolepsi per 100 000 vaccinerade barn och ungdomar, säger Ingemar Persson, senior expert på Läkemedelsverket.

Ska söka orsaken

Varför vaccinet ökar risken för narkolepsi är det ingen som vet.

– Det ska vi, tillsammans med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, försöka ta reda på nu, säger Ingemar Persson.

Fakta svinfluensan

De första svenska fallen av svininfluensa rapporterades under sommaren 2009.

31 personer har hittills avlidit i sjukdomen i Sverige.

Mellan 240 000 och 610 000 personer beräknas ha insjuknat i influensan.

Drygt 60 procent av Sveriges befolkning har vaccinerats mot viruset.

Sedan i början av mars 2011 har antalet nyanmälda fall per vecka av influensa A(H1N1) 2009 legat konstant. Under den senaste veckan har 21 nya fall anmälts enligt Smittskyddslagen, i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka (25 st). Sju av de nya fallen har krävt sjukhusvård.

Vecka 11 2011 syntes en tydlig nedgång av det totala antalet influensadiagnoser i laboratorierapporteringen, men nivån låg fortsatt högre än normalt så här års.

Källa: Smittskyddsinstitutet

TT