Här är alla metoderna

METOD Hornhinnans yta omformas med laser efter att ytskiktet skrapats eller putsats bort.

FÖR- OCH NACKDELAR Ögat gör rejält ont och synen är suddig de första veckorna.