Studie: Mjölk skyddar mot tarmcancer

HÄLSA

Stockholm

De som konsumerar mer mjölk och annan kalkhaltig mat insjuknar mindre ofta i tarmcancer än personer som konsumerar små mängder av sådana livsmedel. Det visar en undersökning som publiceras i det nya numret av den ledande tidskriften Journal of the National Cancer Institute.

- Tillsammans med bland annat djurexperimentella studier ger undersökningen starkt stöd för antagandet att kalk skyddar mot denna vanliga cancerform, säger professor Alicja Wolk vid avdelningen för nutritionsepidemiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm till Upsala Nya Tidning.

Hon är en av de ansvariga för undersökningen, som slagit ihop och analyserat uppgifter från tio olika studier kring matvanor och tarmcancer. Totalt omfattas 534 000 kvinnor och män i fem länder, däribland drygt 62 000 kvinnor i Uppsala och Västmanlands län.

De studerade personerna fick besvara en enkät och följdes sedan under sex till 16 år. Under den tiden insjuknade nära 5 000 av dem i tarmcancer. Analysen visade att tarmcancer, i synnerhet cancer i slutet av tjocktarmen och ändtarmen, inträffade betydligt oftare bland de män och kvinnor som konsumerade minst mängder mjölk, och kalk överhuvudtaget, än bland de övriga deltagarna i undersökningen.

Omvänt var förekomsten av tarmcancer lägst bland den femtedel av deltagarna som drack mest mjölk och fick i sig mest kalk genom maten och som kosttillskott.

Det behövs inga extrema mängder. Skyddseffekterna sågs redan vid en konsumtion av drygt ett glas mjölk och en kalkkonsumtion på cirka 1 000 milligram per dag, säger Wolk till tidningen.

I Sverige insjuknar årligen drygt 5 300 personer i cancer i tjocktarm eller ändtarm.

TT