- Hur talar man om för en vän att hon har alkoholproblem?

Alkoholläkaren Sven Andréasson svarar på frågor på aftonbladet.se

Vad beror beroendet på? Vilka skador ger alkoholismen? Dessa frågor och många fler svarade alkoholläkaren Sven Andréasson på.

Här kan du läsa hela chattet.

maria säger: Hej. Hur talar man lättast om för en nära vän att hon har stora alkoholproblem?

Sven Andréasson säger: I vår kultur är det svårt att ta upp de här frågorna. Men är det en god vän ska man kunna ta upp de här frågorna ändå. Det viktiga är att din vän får veta att du har märkt att hon har problem, och att du är orollig och vill hjälpa till. Så här skulle du kunna säga: Jag har märkt saker som gör mig ororlig. det verkar som om du inte mår bra. Kan det hänga ihop med ditt sätt att dricka.

tg säger: Hut allvarligt skadas levern av hög alkoholkonsumtion ? Kan den återhämta sig och är detta relaterat till blodfetter ? Det finns ju de som druckit i 30-40 år och fortfarande "lever"

Sven Andréasson säger: Det är individuellt. För de flesta innebär hög alhoholkonsumtion en påfrestning på levern. Det är levern som bryter ner alhokol, därför påverkas den. Men på samma sätt om det finns människor som kan röka utan att få cancer, finns det förstås människor som kan dricka länge utan att skadas. det enda vi kan säga med säkerhet är att risken för leverskador ökar vid högalkoholkonsumtion.

Kenta säger: Är det mest ett psykiskt eller fysiskt begär som alkoholisten känner?

Sven Andréasson säger: Det finns två huvudtyper, det är just dessa två. De flesta som får problem har ett psykologiskt beroende. De som har ett fysiskt beroende får ofta mer omfattande problem. De är den hårda kärnan, med de tyngsta problemen. Alkholproblem handlar dels om starkt begär (psykologiskt) dels oförmåga att sluta dricka, kontrollförlust, sedan kommer tillägg, ett fysiskt beroende, att man blir sjuk om man slutar dricka. Det kan också leda till att man måste dricka mer för samma effekt.

namn säger: hur effektivt är antibus? och hur vanligt är det att sådant används?

Sven Andréasson säger: Antabus är tväreffektivt om man tar tabletten. Den gör att man inte tål att dricka alkholhol. Svårigheten är att man måste vara motiverad att ta tabletten. Det är ofta det som är problemet. För att få antabus att funka måste man få hjälp av en annan, som är med och ser till att man tar tabletten, tex vän, kollega, familj. Om man gör så är det effektivt.

Inom alkoholvården är antabus vanligt. De allar flesta som är beroende kommer inte kontakt med vård, och får alltså inte antabus.

Kenta säger: Det kommer rapporter med jämna mellanrum om hur bra det kan vara med ett/två glas vin osv. Vad anser du om det?

Sven Andréasson säger: Jag är skeptisk till detta. Det är möjligt att måttligt drickande kan vara positivt för en del människor, i synnerhet över 50. Men det är fortfarande kontroversiellt bland forskare om det är alkholone eller andra faktorer som förklarar effekten. Samtidigt har internationella utredningar sagt att även om det kan finnas viss nytta med alkhohol, så blir det andra skador som väget tyngre. Som läkare ser jag inget problem med att dricka måttligt, om det är nyttigt är jag däremot tveksam till.

kajan säger: Är det sant att man kan utveckla en hög toleranströskel mot antabus ?

Sven Andréasson säger: Nej, antabus kan man inte bygga upp en tolerans för. Det är ett läkemedel som hindrar kroppens nedbrytning av alkohol. Däremto finns exempel på hur människor ändå står ut med de fruktansvärda obehag antabus leder till och dricker ändå.

egon hasth säger: Är det samma mekanismer som ligger bakom olika former av beroenden som alkohol, nsrkotika spel, etc. och i så fall vilka?

Sven Andréasson säger: Ja, troligen. Det verkar som vi har samma typ av belöningsmekanism i hjärnan för både kemiska prepararat som alkohol och narkotika. Men även för andra ickekemiska beteenden, som spel. Man får högre aktivitet i hjärnans belöningscentrum, och får då en positiv upplevelse.

namn säger: hur påverkas de inre organen när man är alkoholist? kan de återhämta sig efter ett långt missbruk?

Sven Andréasson säger: Ja, de flesta organen kan återhämta sig. Kroppen är stryktålig. Samtidigt påverkas alla kroppens organ av alkohol eftersom alkohol är en liten molekyl som tränger in i alla vävnader. Därför ser vi att alkoholister har högre vårdkonsumtion i alla diagnoser inom vården.

namn säger: hur påverkas matsmältningen av hög alkoholkonsumtion? som jag har förstått det så får många alkoholister näringsbrist, stämmer detta?

Sven Andréasson säger: Ja, det stämmer. Många alkoholister har förstörd slemhinna i tarmen. Det gör att tarmen inte kan suga upp näring, och man får brister. Det märks i synnerhet att man inte får tillräckligt med b-viatminer. Det leder till klassiska alkoholskador. Ofta är det en första åtgärd, när alkoholister kommer till akuten att ge dem b-vitamin. B-viatminbrist kan leda till nervskador och skador på blodkropparna. Resultate kan bli demens, därför måste det akutbehandlas.

namn säger: du säger att de allra flesta inte kommer i kontakt med vården, vad beror det på? finns det resurser att hjälpa missbrukare? inte bara läkare, utan om man även får chans att tala med en psykolog eller kurator.

Sven Andréasson säger: Man skulle nog kunna ta hand om betydligt fler om människor väl sökte hjälp. Problemet är ofta att man uppfattar att man inte kan få hjälp, dels att det är skamligt tillstånd, dels är man rädd att bli nedsättande behandlad. Beroendevården har anledning att fundera över om man kan göra sin verksamhet mer tilltalande, mindre skrämmande, för dem som finns därute.

carro säger: till Sven/ dricker ungdomar mer nu än för 10 år sedan?

Sven Andréasson säger: Nej, det verkar inte så. Konsumtionen bland tonåringar har varit ganska konstant de sista 10 åren. Däremot ser vi att fler vårdas för allvarliga förgiftningar. Så de som trots allt dricker, dricker mer häftigt nu än tidigare.

Kenta säger: Vad är dem första symtomen på alkoholism?

Sven Andréasson säger: En känsla man har inom sig själv, att man dricker för mycket. Sedan finns mer objektiva inslag, man får tolerans, man kan inte sluta dricka, ens vänner eller partners reagerar på att man dricker för mycket.

Publisert: