”Många lider av posttraumatisk stress i flera år”

1 av 2 | Foto: Aina Johnsson, forskare och kurator.
HÄLSA

Nästan var femte kvinna är sjukskriven på heltid, tio månader efter bröstcanceroperationen.

– Cancer innebär alltid ett existentiellt hot. Många lider av posttraumatisk stress flera år efter bröstcancern, säger forskaren och kuratorn Aina Johnsson.

Hon har undersökt orsakerna till sjukskrivning efter bröstcancer. Studien med 102 kvinnor publicerades i Work i våras.

– Alla kvinnor ville återgå till arbetet, men inte alla klarade det, säger Aina Johnsson, Karolinska Institutet.

Tio månader efter operationen hade 59 procent börjat arbeta heltid, 24 procent deltid – medan 17 procent var heltidssjukskrivna.

Bröstcancer ett trauma

Lymfödem, depression, ångest, cancertrötthet, minnes- och koncentrationsstörningar är vanliga orsaker till att man inte kan arbeta heltid.

Hur man tacklar sin diagnos är också betydelsefullt.

– Ju mer positiva strategier, som att tro på framtiden, sin egen förmåga och att man kan bli botad, desto snabbare kommer man tillbaka till arbetet.

Att få cancer är alltid ett trauma.

– Men man krisar mer vid bröstcancer än andra lika allvarliga sjukdomar.

Förlamande trötthet

Upp till 50 procent är deprimerade under behandlingen. Minst 40 procent drabbas av cancertrötthet.

– Det är en trötthet som är helt förlamande. Det hjälper inte att du sover.

Efter behandlingen lider upp till en tredjedel av posttraumatisk stress, medan andra tacklar livet lättare och upplever större livskvalitet.

Viktigt få hjälp

Enligt Yvonne Brandberg, psykolog och professor i vårdvetenskap, behöver var fjärde cancerpatient professionellt psykologiskt stöd.

– Tryggheten – det händer inte mig – går sönder när man får cancerbeskedet. Den tryggheten får man aldrig tillbaka, men man kan lära sig att leva med det. Om man fastnar i ångest och depression behöver man professionell hjälp, både mediciner och terapi.

ARTIKELN HANDLAR OM