Svenska läkare världsbäst på att inte röka

HÄLSA

... men manliga läkare röker mer än de kvinnliga

I inget annat land i världen röker så få läkare som i Sverige. Sex procent av läkarna uppger att de röker dagligen, jämfört med 19 procent av svenskarna i stort.

Feströkare, eller tillfällighetsrökare, minskade från 8 till 5 procent mellan 1996 och 2001. De manliga läkarna röker mer än de kvinnliga, 8 jämfört med 5 procent.

Överläkare Göran Boethius är inte förvånad. Läkare har tillgång till den yttersta kunskapen om följderna av rökning och kåren har även insett att de är en förebild.

När det handlar om snusning är läkarna inte lika duktiga.

- Jobbet och yrkessituationen gör att rökningen inte är lika lätt att utöva och då tar fler till den rökfria formen, säger Göran Boethius.

I snitt rökte 35 procent av allmänläkarna inom EU i mitten av 1990-talet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Rökning