Meditation bäst mot stress

HÄLSA

Meditation enligt mindfulnessmetoden bättre än avslappningsövningar

20 minuters meditation om dagen ökar koncentrationen och hjälper mot stress, visar ny studie. Resultat märks redan efter fem dagar.

– Det är mycket hoppfullt att se att meditation kan ge så snabba resultat. Det ökar motivationen att fortsätta, säger Ola Schenström, som är läkare och mindfulnessintruktör.

Studien genomfördes av en grupp kinesiska forskare och publicerades i den ansedda amerikanska vetenskapliga tidskriften PNAS. Forskarna lät 40 personer meditera med en mindfulnessliknande teknik tjugo minuter om dagen. Efter fem dagar fick de göra olika stress- och koncentrationstest. Deras resultat jämfördes med resultaten från en kontrollgrupp som fått göra traditionella avslappningsövningar under lika lång tid.

Ökar koncentrationsförmågan och hjälper mot stress

Resultatet visade att meditationen hade mer effekt än avslappningsövningarna. Personerna i meditationsgruppen visade mindre tecken på orolighet, ilska, trötthet och depression. De hade också högre värden på ett koncentrationstest, och lägre halter av stresshormonet kortisol i saliven.

Ola Schenström anser att meditation och mindfulnessträning, eller uppmärksamhetsträning, är effektivt eftersom det ger oss ett verktyg att hantera vårt informationstäta samhälle.

– Vi lever i ett ADHD-samhälle där vår uppmärksamhet är splittrad hela tiden, av mobiltelefoner som ringer och e-post som ploppar upp när man arbetar. Med meditation och mindfulnessträning lär vi oss att fokusera vår uppmärksamhet, säger han.