Hormontillskott kan bota fetma

HÄLSA

Svensk forskning kan leda till nytt läkemedel mot övervikt

Ett bantningspreparat som ökar förbränningen och minskar aptiten - helt utan biverkningar.

Det kan bli verklighet inom sex år. Detta efter att svenska forskare upptäckt de positiva effekterna av hormonet IL-6.

Om fem till sex år kan ett nytt läkemedel mot fetma finnas ute på marknaden.

Det var en slump som gjorde att forskargruppen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg upptäckte att möss som saknade ett immunreglerande hormon, interleukin-6 (IL-6), utvecklade medelålders fetma. Mössen som led av IL-6-brist drabbades även av fetmarelaterade sjukdomar som diabetes och blodfettsrubbningar.

- Vi studerade egentligen levertillväxt hos möss som saknade IL-6. När mössen sedan blev äldre blev de tjockare än de som fortfarande producerade hormonet. Då misstänkte vi att det fanns samband mellan IL-6 och fettreduktion, berättar John-Olov Jansson, professor vid Sahlgrenska akademin.

Fettmassan minskade

En ny studie påbörjades där möss med utvecklad fetma gavs extratillskott av IL-6. På ett par veckor hade deras fettmassa minskat och de gick ner i vikt.

Hormonet är viktigt för kroppens försvar vid olika typer av stress, till exempel vid infektioner. Det stimulerar bland annat bildningen av antikroppsbildande vita blodkroppar.

- Våra tester på råttor har visat att behandling med IL-6 direkt till hjärnan ger ökad energiomsättning, men även minskad aptit. Forskningsresultaten tyder på att hormonet är viktigt för reglering av fettmassa och att det verkar via hjärnan, troligen i den del som kallas hypotalamus.

IL-6 har tidigare getts till människor som behandling för att stimulera blodbildning, men det hade inte tillräcklig effekt. Hormonet gav då inga större biverkningar så det finns hopp för att IL-6 ska kunna användas vid behandling av fetma.

Det är också känt att hormonet frisätts i höga nivåer till blodet från arbetande muskler vid fysisk träning. En hypotes är att IL-6 kan förmedla en del av de positiva effekterna av träning till exempel genom fettnedbrytning.

Dessutom frisätts IL-6 från immunvävnad vid infektioner. Orsaken kan vara att kroppen behöver extra näring vid både fysisk träning och infektioner. Denna näring kommer då från fettvävnaden, som ju är kroppens energiförråd.

Unga svårare att behandla

- Det är viktigt att ett viktminskningspreparat har effekt bara på fettet och inte på muskelmassan, säger John-Olov Jansson.

Genom att förstå mekanismerna bakom regleringen av kroppsfett hoppas forskarna kunna hitta nya, bättre läkemedel mot fetma. Men det är kanske framförallt lite äldre människor som kommer att ha nytta av ett IL-6-baserat bantningsmedel.

- En viss viktuppgång är något som drabbar de flesta i medelåldern. Yngre personer med fetma har en starkare ärftlig belastning och kan därför vara svårare att behandla.

Alla tillgängliga data tyder på att IL-6 skulle kunna användas på människor, så ett nytt preparat mot fetma kan vara ute på marknaden om cirka fem-sex år.

- Det finns flera läkemedelsbolag som är intresserade.

- Ett medel kan kanske vara ute så snabbt som om fyra år om allt går bra, säger John-Olov Jansson.

3 ämnen som kan leda till fler nya bantningspiller

2 bantningspiller som redan finns på marknaden

Sofia Larsson