Antalet fall av influensa ökade förra veckan

avKarin Holmberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Plötsligt hög feber, trött och ömmande leder. 
Förra veckan ökade antalet som insjuknade i influensa i hela landet.
– Totalt var det 1416 laboratorieverifierade fall i landet vilket antagligen betyder att det rör sig om ett par hundratusen personer som är sjuka, säger AnnaSara Carnahan epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Foto: Johnér
Antalet fall av influensa ökade förra veckan.

Varje vecka sammanfattar Folkhälsomyndigheten hur många laboratorieverifierade fall av influensa som rapporteras. Förra veckan var den vecka som än så länge inneburit flest insjuknande – de allra flesta, 78 procent, har drabbats av influensa B som ger de typiska influensa symtomen med hög feber, ledvärk, trötthet och halsont. 

Ett problem i årets influensasäsong är att den dominerande stammen har varit B/Yamagat, en stam som inte ingår i säsongens upphandlade vaccin.

– Ja det stämmer. Men det innebär inte att vaccineringen varit bortkastad. De olika influensa B stammarna är ganska lika varandra så man har fortfarande ett skydd. Men det är ungefär hälften så bra, säger Carnahan.

”Ändrar sig inte lika snabbt”

Att många familjer upplever att det är barnen som drabbats hårdast beror, enligt Carnahan, på att många vuxna har ett skydd mot just influensa B.

– Influensa B är en influensa som inte ändrar sig lika snabbt som Influensa A typerna. Det gör att många vuxna som tidigare haft Influensa har klarat sig bra i år. Om man är ung så har man av naturliga skäl inte haft denna typen av influensa tidigare och det gör också att man inte har något skydd och lättare insjuknar, säger AnnaSara Carnahan.

Men bilden, att det är mest barn som drabbats, stämmer inte helt överens med hur det sett ut bland de som vårdats för influensa i Stockholm.

– Över lag har vi sett på åldersfördelningen bland fallen att den är jämt fördelad över alla åldrar men att de äldsta är klart överrepresenterade om man ser till antalet personer i varje åldersgrupp. Erfarenhetsmässigt är det de som har en underliggande sjukdom och tillhör de så kallade riskgrupperna som löper störst risk att få svår sjukdom, säger Per Follin smittskyddsläkare i Stockholm.

Toppen är nära

Influensasäsongen väntas hålla i sig ett par veckor till men enligt Carnahan tror man att toppen är nära.

Vecka 5 var det 1416 fall en ökning från vecka 4 då det var 1013 laboratorieverifierade fall.

– Mest ökade det i Götaland men det var naturligt eftersom vi tidigare sett ökningar i andra delar av landet, säger Carnahan.

Om du är orolig över att drabbas av influensan och du tillhör någon av riskgrupperna är det fortfarande inte försent att vaccinera sig. Men det går inte att vänta mycket längre, skyddseffekten uppnås inte förrän två veckor efter vaccinationen.

– Vaccination är det säkraste och mest effektiva sättet för att minska risken att drabbas, säger Per Follin.

Symtom på influensa

Du känner dig mycket sjuk eller matt

Du har ont i musklerna

Du har hög feber och huvudvärk

Du känner dig trött och frusen

Du har halsont och torrhosta

Du är snuvig

Du har röda ömmande ögon

Du har ont bakom bröstbenet.

Källa: 1177.se

Publicerad:

ARTIKELN HANDLAR OM