Ultraljudet kan rädda Jans liv

Av: 

Mary Mårtensson

Hälsa

Brusten kroppspulsålder är livsfarligt – ändå saknar flera landsting screening

INGEN TVEkan  Darya Shamdani screenar Jan Palmér, 65, med ultraljud för bråck på stora kroppspulsådern i buken. ”Det är bra med förebyggande hälsovård”, säger Jan som är helt frisk.
INGEN TVEkan Darya Shamdani screenar Jan Palmér, 65, med ultraljud för bråck på stora kroppspulsådern i buken. ”Det är bra med förebyggande hälsovård”, säger Jan som är helt frisk.

Varje år dör cirka 600 män när stora kroppspulsådern i buken brister.

Men trots att bukaortascreening räddar liv så saknas det i fem landsting.

– Screening minskar dödligheten i sjukdomen med hälften, säger Jesper Swedenborg, professor emeritus i kärlkirurgi.

Klicka på bilden för en större version.

Orsaken till att stora kroppspulsådern i buken brister är ett bråck. Om bråcket är fem cm i diameter eller större måste det opereras för att förhindra att patienten dör.

– Ett sådant här bråck är en stor dödsorsak främst bland män och utgör 1-2 procent av dödsorsakerna. Hälften dör knall och fall innan de hunnit till sjukhuset. Överlevnaden är bara cirka 25 procent, säger Jesper Swedenborg på Karolinska universitetssjukhuset och expert i SBU-rapporten "Screening för bukaortaaneurysm".

Minskad dödlighet

Ett snabbt, effektivt och billigt sätt att upptäcka bråcket i tid är med ultraljud. Därför erbjuder nästan alla landsting 65-åriga män ultraljudsundersökning av bukaortan.

– Alla data från stora studier visar att bukaortascreening räddar liv. Dödligheten i sjukdomen minskar med 50 procent, säger Jesper Swedenborg.

”Brist på läkare”

Hos ungefär 1,5-2 procent av de undersökta männen i Sverige hittas ett bråck.

Men trots den höga dödligheten så har fem landsting ännu inte infört bukaortascreening. Gubbarna i Blekinge, Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Region Gotland lever därför farligare än gubbarna i andra landsting.

– Det främsta hindret för oss är bristen på röntgenläkare och biomedicinska analytiker, säger Anders Sylvan, sjukvårdschef för Region Gotland.

Andra landsting uppger ekonomiska skäl som hinder.

– Det är ett generellt problem med hälso- och sjukvården att den inte är jämlik. Det är också ett av de vanligaste skälen till att man lyfter en fråga till oss, men ingen har lyft den här frågan än, säger Lena Weilandt, enhetschef på Socialstyrelsen.

IT-teknikern Jan Palmér, 65, hade aldrig hört talas om bukaortabråck innan kallelsen damp ner hemma i brevlådan i Sundbyberg. Han tvekade aldrig inför ultraljudsundersökningen på Aleris fysiologlab på Sophiahemmet i Stockholm.

– Jag tycker det är bra med förebyggande hälsovård, säger han.

Hans bukaorta flyter fram som en flod på bildskärmen.

– Det ser fint ut, säger Darya Shamdani, biomedicinsk analytik.

ANNONS EXTERN LÄNK

Hormonell balans: Så mår du bättre när hormonerna börjar svaja - läs mer här.

Wellness

Publisert: