Luften i tunnelbanan farligare än på gatan

HÄLSA

Ny forskning: luftpartiklarna kan skada lungcellernas DNA allvarligt

Luften i Stockholms tunnelbana är betydligt mycket farligare än den på stadens mest förorenade gator.

Den smutsiga luften i underjorden tunnlar skadar lungcellernas DNA mycket mer än den på gatan, visar ny forskning.

Det är forskare vid Karolinska institutet i Stockholm som har gjort studien. Man har testat mänskliga lungceller som odlats i laboratorium genom att utsatta de dels för partiklar från Hornsgatan i Stockholms innerstad, dels för partiklar från Mariatorgets tunnelbanestation. Och vid en jämförelse så visar det sig att partiklarna från tunnelbanan är åtta gånger mer benägna att skada lungcellernas DNA-strängar än vad luften från gatan är.

Rent teoretiskt skulle tunnelbaneluften därmed kunna vara betydligt mycket farligare för människans lungor än vad gatuluften är.

Känt sedan tidigare

Att luften i tunnelbanan innehåller tio gånger mer partiklar än gatluften är känt sedan tidigare. Man vet ännu inte så mycket om vilka typer av partiklar som är farligast för hälsan men man vet att partiklar i luften leder till en rad negativa hälsoeffekter när de kommer ner i lungan. Ca 100-200 lungcancerfall beräknas varje år bero på luftföroreningar.

Allvarliga forskningsresultat

Det är ännu inte klarlagt i vilken utsträckning försöken på de nu odlade lungcellerna kan översättas till skador på levande människor. Det måste utforskas vidare, skriver forskargruppen i sin artikel.

Men forskarna menar att det finns all anledning att ta resultaten på allvar, med tanke hur många människor som varje dag vistas i tunnelbanemiljö.

Hanna Anander