Hälften överviktiga i OECD

HÄLSA

I elva av OECD:s trettio medlemsländer väger mer än hälften av befolkningen för mycket. Och Sverige är på god väg att kvala in i den föga ärorika samlingen.

– 44 procent av alla svenskar är antingen överviktiga eller feta. Det visar organisationens årliga rapport som sammanställer aktuell statistik från medlemsländerna. Snittet för hela OECD är 47 procent.

I de två asiatiska medlemsländerna Japan och Korea är motsvarande andel bara 25 procent, medan USA och Storbritannien toppar listan med hela 67 respektive 62 procents överviktiga eller feta. I USA är dessutom 35 procent av befolkningen sjukligt fet – tio gånger fler än bland koreanerna.

TT