Kombination av tester visar alzheimerrisk

HÄLSA

Ett blandtest där man kombinerar resultat av tre olika prover kan identifiera vilka patienter med lätta förvirringssymtom som kommer att utveckla Alzheimers sjukdom, skriver Svenska dagbladet.

Tidigare studier där man försökt hitta olika tester för att spåra alzheimers har varit små och inte lett särskilt långt.

Men nu har en svensk forskargrupp genomfört världens hittills största studie på området.

Gruppen följde under två år över 1200 patienter varav 529 hade fastställd alzheimer, 750 hade tidiga och milda förvirringssymtom och 304 var friska.

I studien togs tester på tre ämnen i ryggmärgsvätskan som var för sig tidigare har visat samband med risken att få alzheimer och som ökar när man drabbas av sjukdomen.

Resultatet av studien visar att de som tidigt i förloppet hade ökade halter av de tre ämnena i högre omfattning fick alzheimer.

Tillsammans kan de tre ämnena med 85 procents säkerhet identifiera vilka patienter som kommer att utveckla alzheimer.

Den svenska forskargruppens rapport publiceras nu i den amerikanska läkartidningen Jama, skriver Svenska dagbladet.