Så får du ett friskare hjärta

Enkla livstilsförändringar kan rädda dig från att bli sjuk. Ju fler steg du klarar – desto lägre risk för att du ska drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Fyra enkla knep som minskar risken att drabbas av en hjärtsjukdom

Genom förändringar i kosten, som att byta ut margarin mot olivolja, kan du minska risken med 40 procent.